Apie Užgavėnes

... ir jauni. Tai magiška priemonė užtikrinti gerą linų, javų derlių. Ūkininkai būtinai ... Užgavėnes drėgna, tą metą gerai augs javai ir bet kur pasėti. Jei Užgavėnių ... nelestų, kad vištos gerai kiaušinius dėtų. Persirengėliai Užgavėnes žmonės ruošdavo įvairius ...


Užuojautos

Nurimo gera širdis, ilsisi darbščios rankos.


Užuojautos

Nurimo gera širdis, ilsisi darbščios rankos.


Kiti

... blogus – papeikia 60. gerą darbą vis piktu užmoka 61. gerą darbą gerai ir užmoka 62. darbų saulės nemato 63. ...


Kiti

... . jaunystės griekus Dievas senatvėj nubaudžia 105. gera ir Dievas atnagradija 106. Dievo možna, ale žmonių – ne 107. ... 259. šiais laikais gerai gyvena dvasiški ubagai, kurie užmiršo dešimt Dievo įsakymų ...


Kiti

... gerai kalbąs, bet gerai darąs yra gerą laikomas 73. ne draugas, kas dviejų ... 232. gerai duodąs, ne gerai kalbąs, išgriežia reikalą 233. gera kalba tyliai kužda, pikta ... veikiai įvyksta 252. bloga kalba užmuši, gera neatgaivinsi 253. bloga kalba toliau ...


Kiti

... . Užventis gera vieta: geri žmonės, bet nedori žydai 100. užteks ir ... žydas, nei žmogus 342. negerai, kad kiaulė įjunksta į žirnius ... 402. Kulių parapija buvo gera visa, pakol barzdočiai žydai ... parakvijoj blaivystė žydėjo, pakol gerą kunigą turėjo 670. ant ...


Kiti

... nuo visų vėjų, taisoma geradėjų 194. paupy gyvena, o ... gera, nelaimė, jog turi vandenį su siera 297. kraujas tirštesnis ir ... , vanduo – liekarstva 446. dideliam gerai vandenyje, blogai dūmuose 447 ... stiklinėje vandens 485. atsilygino gera šaltu vandeniu 486. ...


Merfio dėsniai

... su didžiuliu skaičiumi užsieniečių, bet ir nebaudžiamai užmušti juos. Jei ... būsite užpultiužnugario. Atsitraukiantis priešas iš tiesų persigrupuoja. Jei užsiėmėte gerą poziciją ... planas. Geras planas šiandien geriau, nei tobulas rytoj. Koks geras bebūtų ...


Kiti

gerą vardą žmonos akyse Į vietinio laikraščio redakciją užsuko ponas Jonaitis ir paprašė ... reklamos skyriaus darbuotojai nustebę klausė: - kažkokį katiną siūlote tokią didelę ... , sugeba savo žmonų akyse išlaikyti gerą vardą...