Dainų tekstai (žodžiai)

... : Pavėlavusiems, liūdintiems, Stotyse susigūžusiem Pamojuokite snaudžiantiems Išsiilgusiem ... krentantiem, Pasiliekantiem, tylintiem, Užmirštiem, nusivylusiems Pamojuokite kylantiem ... strazdo giesmininko Tu tiktai paklausyk Ne šiandien, tai rytoj Jisai užgiedos ...


Kiti

... tautų poetų vertimai. Dainuojami A. Strazdo, A. Vienažindžio, K. Aleknavičiaus, S. Valiūno, Maironio, S. ... . Literatūrinė daina “Pasakykie, mergužėle”: Pasakykie, mergužėle, Ar tu mane myli. ... skarbo didžiausio, Kada, imdams rankelių, Savo mielos klausiau: ...