Velykiniai sveikinimai

Jei velykiniai margučiai Kaip pavasario zuikučiai, Atriedės į tavo kiemą Ir pašvęntins ten kiekvieną. Tu žinoki nepamirški, Kad pavasaris atėjo Ir Velykos atskubėjo!


Velykiniai sveikinimai

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam, kad gyventų žmogus, kad lemtį galėtų pakelti, sunkumams kad būt pakantus. Su šv. Velykomis!


Velykiniai sveikinimai

Girtutis zuikutis ridena baranką, Velykų bobutė atbėga su bonka. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną Vien tam, kad primintų, jog gertum ne pieną. Su šv. Velykom!


Velykiniai sveikinimai

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną, Tik nemuški jam į klyną - Jo kiaušiniai ne margi, Rimtam darbui jie skirti.


Velykiniai sveikinimai

Zuikis miega su Zuikiene, bet sapnuoja jis Lokienę. Muistos zuikis, šokinėja, jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, abu kiaušiai nudažyti! Su šv. Velykomis!


Velykiniai sveikinimai

Šv. Velykų proga visiems linkime patirti: Tylos žavesį, Saulės šviesos didybę, Tamsos paslaptį, Liepsnos stiprybę, Oro gaivumą, Žemės tylią tvirtybę, Meilę, Kuri yra visa ko pradžia.


Velykiniai sveikinimai

Tegul prisiliečia prie Jūsų Velykų didybė, Ir prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia Kiekvieną Jūsų širdžių kampelį.


Velykiniai sveikinimai

Kiekvienas pavasaris mums Dovanoja atgaivą, džiaugsmą, Šv. Velykų ryto nuojautą. Tegul bundanti žemė gaudžia Prisikėlimo varpais, nešdama Jums Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.


Velykiniai sveikinimai

Jau dangaus skliautai šviesėja, Linksmas paukščių čiulbesys. Te skambus Velykų Aleliuja, Uždega naujas, šviesias viltis!


Velykiniai sveikinimai

Sakoma, jog kartu su pavasario saule, Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas. Tesugrįžta jis ir į Jūsų na­mus, ir į Jūsų širdis!