Velykiniai SMS sveikinimai

Gausmingo sielai - Aleliuja!!! Kiekvienai širdžiai - meilės, artumos!!! Lai žmonės žemėj mūsų laimės nenustoja, Gyventi velykiniais linkėjimais,džiaugsmais... Su Šv. Velykomis!!!


Velykiniai SMS sveikinimai

Surask gyvenimo laimę, kvapnios gėlės pumpure, Surask laimės skonį, BOSCA šampano laše... Surask tikėjimą Velykiniam margutyje, Surask gerumo ir meilės lašą Velykų šventume...


Velykiniai SMS sveikinimai

Jei velykiniai margučiai kaip pavasario zuikučiai Atriedės į tavo kiemą ir pašvęntins ten kiekvieną, Tu žinoki nepamirški, kad pavasaris atėjo ir Velykos atskubėjo!!!


Velykiniai sveikinimai

Jei velykiniai margučiai Kaip pavasario zuikučiai, Atriedės į tavo kiemą Ir pašvęntins ten kiekvieną. Tu žinoki nepamirški, Kad pavasaris atėjo Ir Velykos atskubėjo!


Velykiniai SMS sveikinimai

Sveikinam su šv. Velykom, linkiu pavasariškos nuotaikos, sveikatos. Tegu ši velykų nuotaika praskaidrina jūsų dieną.


Velykiniai SMS sveikinimai

Glėbį, pavasario gėlių noriu pasiūsti tau ir palinkėti sveikatos ir džiaugsmo.


Velykiniai SMS sveikinimai

Su pavasario švente, Su naujais darbais, Su geresne sveikata Ir geriausiu pasisekimų gyvenime.


Velykiniai SMS sveikinimai

Velykų varpų gausmas Tepasiekia kiekvieno Jūsų širdį! Tepakelia Jus naujam, gražesniam gyvenimui! Pražyskite nauju pavasariu Dievo malonėje! Velykų rytą Kristus iškilmingai žengia iš mirties į gyvenimą. Nuo kapo nuristas akmuo tampa pamatiniu mūsų ...


Velykiniai SMS sveikinimai

Bundanti gamta skelbia apie artėjančią gražiausią pavasario šventę – Velykas. Šios nuostabios šventės akimirkomis atgimkime tauresniems troškimams ir viltims, dalykime žmonėms gerumą, šypsenas ir meilę! Tegul mūsų širdys prisipildo gaivaus pavasariško ...


Velykiniai SMS sveikinimai

Sulaukėme Kristaus prisikėlimo dienos... Nuoširdžiai sveikiname visus su šia nuostabia – Velykų ir gamtos pabudimo – švente. Lai gaudžiantys bažnyčių varpai pripildo Jūsų širdis gerumo, meilės, vilties ir tikėjimo. Tegul malonės, tiesos pažinimas visada ...