Velykiniai sveikinimai

Jei velykiniai margučiai Kaip pavasario zuikučiai, Atriedės į tavo kiemą Ir pašvęntins ten kiekvieną. Tu žinoki nepamirški, Kad pavasaris atėjo Ir Velykos atskubėjo!


Velykiniai sveikinimai

... Raudonų plytų bokštai vėl prabyla Šventų Velykų rytmečio varpų garsais. Malda ... . Ak Aleliuja, Kristus prisikėlė! Aš sveikinu visus su dvasios kilimu. Lai ...


Velykiniai sveikinimai

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia. Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.


Velykiniai sveikinimai

Su saulės spinduliu pirmuoju, Su džiaugsmo šypsenom veiduos, Velykų rytmetį ankstyvą Suklupsime šventos maldos. Kurią kuždės ne lūpos, Širdys žodžius švenčiausius atkartos. Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!


Velykiniai sveikinimai

Sveikiname sulaukus Kristaus Prisikėlimo šventės! Linkime Jums būti prisikėlimo žmonėmis, Skelbiančiais amžinąją Meilę ir Amžinąjį Gyvenimą.


Velykiniai sveikinimai

... pati gražiausia pavasario šventė – Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys ...


Velykiniai sveikinimai

Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabę šventę – Velykas. Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius, Šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų.


Velykiniai sveikinimai

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti: Daug laimės, kurios trūksta, Džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug Ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga. Linksmų svenčių.


Velykiniai sveikinimai

Susėdę męs prie šventinio Velykų stalo, Susidaužę išmargintais margučiais, Išgerkime po taurę putojančio šampano, Ir pasveikinkim vieni kitus linkėdami: Nedulkėto gyvenimo kelio.


Velykiniai sveikinimai

Pirmas pavasario lietus Jau atgaivino žemę. Žiedai pasklido po lankas, Širdy taip linksma, gera! Leisk pasveikinti tave Su pavasario švente. Linkiu džiaugsmo begalinio Daug velykinių kiaušinių!