Velykiniai sveikinimai

Išeikite į gamtą, kai pirmas griaustinis Ir žaibas paskatins pavasario liūtį! Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės, Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti! Su Šv. Velykom!


Velykiniai sveikinimai

Tuk tuk tuk atidarai, O ten velykų kiškis su pintine. Jis įduoda tau kiaušinį, pasveikina Ir atsisveikina, ir iššokuoja sau keliu namo. Su Velykomis!


Velykiniai sveikinimai

Tegul pavasariniai lietūs nuplaus išgyvenimų dulkes, Tegul pirmieji saulės spinduliai išbučiuos veidą, kai bus liūdna. Tegul Velykinis margutis dovanos stiprybės pliūpsnį, O Velykų Bobutė bus dosni meilės ir artumo akimirkomis.


Velykiniai sveikinimai

Raudonų plytų bokštai vėl prabyla Šventų Velykų rytmečio varpų garsais. Malda ir giesmės nuo altorių kyla Ir laimę neša žydraakiai Angelai. Ak Aleliuja, Kristus prisikėlė! Aš sveikinu visus su dvasios kilimu. Lai aidinčių varpų maldinga siela Ir vėl ...


Velykiniai sveikinimai

Skambėkit, Viešpaties varpai, padangėj! Širdie tyroji, kilki vėl gyvent! Veduos gyvenimą savoj parankėj Ir išeinu kitus gyvenimui prikelt. Draugai, linkiu Jums dieviškos tvirtybės, Saulėtos laimės ir skaisčių veidų. Tegu namus aplanko vien ramybė Ir ...


Velykiniai sveikinimai

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros, Daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių. Ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu…


Velykiniai sveikinimai

Susėdę męs prie šventinio Velykų stalo, Susidaužę išmargintais margučiais, Išgerkime po taurę putojančio šampano, Ir pasveikinkim vieni kitus linkėdami: Nedulkėto gyvenimo kelio.


Velykiniai sveikinimai

Velykų bobutė pasiuvo terbelę, Mažutį plyšelį paliko, vargšelė. Kiaušinukai išbyrėjo, Kol jinai apsižiūrėjo. Neverk, negavęs kiaušinukų Išgerk raminančių vaistukų. Šampanas tave nuramins, Liūdesį kaip mat nugins!


Velykiniai sveikinimai

Auksinį kiaušinį raiboji padėjo, Ilgai kudakavo, pati juo gėrėjos. Pabandysiu tą stebuklą iš jos išvilioti, Per Velykas noriu tau padovanoti!


Velykiniai sveikinimai

Pirmas pavasario lietus Jau atgaivino žemę. Žiedai pasklido po lankas, Širdy taip linksma, gera! Leisk pasveikinti tave Su pavasario švente. Linkiu džiaugsmo begalinio Daug velykinių kiaušinių!