Velykiniai tostai

Suskambo Velykų varpai sidabriniai - Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj. Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę, Mums atneša linksmą Išganymo šventę.


Velykiniai tostai

Su saulės spinduliu pirmuoju, Su džiaugsmo šypsenom veiduos Velykų rytmetį ankstyvą Suklupsime šventos maldos, Kurią kuždės ne tik mūs lūpos - Jos žodžius širdys atkartos! Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!


Velykiniai tostai

Pirmieji berželiai žaliuoja, Saulutė gera lyg mama, Gražiausiais margučiais marguoja Pavasario šventė linksma. Su šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse. Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies... Su šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią Velykos kaip paukštė giedodama skris, O viskas, kas rudenį buvo numirę, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims. Su šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikelė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda. Su šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką, Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka, Linkiu, kad ji atneštų tau vien tik džiaugsmą ir didžiulę laimę! Su šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai. Tegul šv. Velykų varpo dūžiai Širdy paliks vien laimę amžinai. Su šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Vištos kudakuoja, laksto po laukus, O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius. Imame teptuką, dažom margučius, Su šventom Velykom sveikinu aš jus!


Velykiniai tostai

Suskambo Velykų varpai sidabriniai - Šviesiau dabar bus ir laukuos, ir gimtinėj. Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę, Mums atneša linksmą Išganymo šventę. Su šv. Velykom!