Velykiniai SMS sveikinimai

Velykos, Velykos, Velykos! Atriedėjo, atdardėjo, atkrypavo ir pražydo! Lėkime šviesiais veidais sveikinti visų, dėkoti, linksmintis ir švęsti!


Velykiniai SMS sveikinimai

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia... Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus. Su šv. Velykom.


Velykiniai SMS sveikinimai

VELYKOS Vėl aleliuja gieda angelai Velykos. Kristus prisikėlė Tad prisikelkime kartu ...


Velykiniai SMS sveikinimai

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį, Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus. Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį, Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!


Velykiniai SMS sveikinimai

Velykos, Velykos atėjo! Svečiai susirinko ir gerti pradėjo. Rideno ir daužė kiaušinius, Ir laimė trumpam aplankė visus. Su Šv. Velykom !


Velykiniai SMS sveikinimai

Per pačią pilnatį - Velykos, Žibutę žemė joms aukoja Ir pempė klykauja parvykus, Per pačią pilnatį - Velykos...


Velykiniai SMS sveikinimai

Štai Velykos jau atėjo ir gėlytės pražydėjo! Kiaušinukai nudažyti ir ant stalo pastatyti! Laukiam mes visi svečių, Daug margučių daug gražių, Mes pavalgysim skaniai ir Velykos bus "ok"!


Velykiniai SMS sveikinimai

... pamirštame sakralinę šventės prasmę. Artėjančios Velykos – tai šventė, simbolizuojanti ne tik ... įprasminti savo trumpos būties akimirkas. Velykos – tai tarsi visų metų dienų ...


Velykiniai SMS sveikinimai

Štai velykos jau, velykos. Kiaušinukų pilnos gryčios. Štai primarginai ir tu, net ne vieną, ir ne du. Palinkėsiu tau linksmų tų margų dviejų dienų.


Velykiniai SMS sveikinimai

Geros Velykos - tvirtos čeverykos, silpnos Velykos - kojytes plikos. Sveikinu, bučiuoju ir margutį dovanoju!