Posakiai ir sparnuotos frazės

... į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus. – F. Nyčė. Mergaites puošia ... kuriose piliečiai turi balsą sprendžiant visuomenės reikalus, neatiduoti šio balso, ... nes jos veikia vadovaudamosi ne visuomenės reikalavimais, o atsitiktiniais polinkiais ir ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Atvira visuomenė (angl. Open society) neksenofobiška demokratinė visuomenė, laisva nuo rasinio, religinio ... jį kaip priešpriešą terminui uždara visuomenė knygoje „Du moralės ir religijos ... Popper, 1902–1994) knygoje „Atvira visuomenė ir jos priešai“.


Kiti

... informacinės visuomenės diena. Šios dienos tikslas – informuoti ir šviesti visuomenę apie visuomenės ir ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... yra visuomenė, kad jis vis tiek priklauso jai. Bet kai visuomenės nebėra, jos narys negali gyventi. Jis jau nebėra visuomenės dalelė ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... , Jūsų nuomone turi tapti visa visuomenė. Jūs tikite žodžio laisve? Tada ... tikite atvira visuomene? Tada atsiverkite. Jūs tikite padoria ir humaniška visuomene? Tada ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... yra visuomenė, kad jis vis tiek priklauso jai. Bet kai visuomenės nebėra, jos narys negali gyventi. Jis jau nebėra visuomenės dalelė ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... už pilietinės tvarkos atkūrimą tose visuomenėse, kur visagalė valstybė tą tvarką ... visuomenė gimsta iš spontaniškų ir žmogiškų laisvos tautos veiksmų... Moralinį visuomenės audinį ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... valstybė turėtų būti visiškai atskirtos. Visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami konkrečios ... turėtų būti nesusijusios su religija, o visuomenės pinigai neturėtų būti naudojami remti ...


Kiti

... , kareivio dalia, karo tarnyba. Tai visuomenės gyvenimo dainos, kuriose kartais atpažįstami ... dainose dažniausiai vaizduojamas tam tikrų visuomenės sluoksnių (karių, sukilėlių, rekrūtų, tremtinių ...


Kiti

... m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir ... jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje.