Tostai apie vyrus

... dar nepažinojau! Pakelkime taures už vyrus, branginančius savo jaunystę.


Tostai apie vyrus

... paskutinę valią! Pakelkime taures už vyrus, kurie dar prieš šeimyninį gyvenimą ...


Tostai apie vyrus

... pakelkime taures už tai, kad vyrui netektų rausti dėl savo nepastovumo ...


Tostai apie vyrus

... “. Pakelkime taures už čia sėdinčius vyrus, kad kiekvienas būtų laukiamas ir ...


Tostai apie vyrus

Žalia varlė šliaužia geležinkelio bėgiais. Staiga pralekia traukinys ir nukerta jai kojas. Nušliaužia varlė į krūmus ir mąsto: – Gražios buvo kojytės, reikėtų grįžti ir pasiimti. Varlė tik nušliaužė ant bėgių ir pralėkdamas traukinys nukerta jai galvą. ...


Tostai apie vyrus

Saulė moterį nurengia iki maudymosi kostiumėlio. Tad išgerkime už tai, kad vyrai būtų karštesni už saulę.


Tostai apie vyrus

Išgerkim už bučinį, kurį sugalvojo vyras, kad užčiauptų moteriai burną…


Tostai apie vyrus

Vyras ir žmona žiūri televizorių, kuris rodo dailųjį čiuožimą. Vyras: – Su šia čiuožėja aš mielai atlikčiau laisvąją programą… Žmona pašoka, išjungia televizorių ir sako: – Tu iš pradžių atlik privalomąją programą, o po to jau galvok apie laisvąją… Taigi ...


Tostai apie vyrus

Du kaubojai sėdi bare… Staiga atsiveria durys ir į barą įeina arklys, užsisako butelį viskio, jį vienu mauku išgeria, užkanda agurku ir išeina iš baro. Vienas kaubojus atsisuka į kitą ir sako: – Visko gyvenime mačiau, bet kad viskį išgėręs agurku užkastų ...


Tostai apie vyrus

Traukinio kupė važiuoja nebejaunas rabinas. Ant viršutinės lentynos rengiasi miegoti bendrakeleivis – jaunuolis. Šis ir klausia: – Meldžiamasis, gal pasakytumėte, kuri dabar valanda? Rabinas, nieko neatsakęs, nusisuka į sieną ir užmiega. Rytą traukinys ...