Dainų tekstai (žodžiai)

... abiem užtekt Nes tu mana žvaigždė rūke Tai išnykstanti, tai vėl šalia ... , tai prarasta Žvaigždė rūke nesuprasta Tolima ir visad laukiama Juodam rūke balta tokia ... , tai prarasta Žvaigždė rūke nesuprasta Tolima ir visad laukiama Juodam rūke balta tokia ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... , Randa kelią tamsioje nakty žvaigždė. Tyliai šnabžda ant kelio ... nakties. Danguje kalba krintančios žvaigždės, Meile kvepia vėjas lauke. ... Gal tai Kalėdos Sidabriniam rūke. Leidžias iš lėto Angelas ... . Gal tai Kalėdos Sidabriniam rūke. Leidžias iš lėto Angelas ...


Kiti

... esi — Iš stebuklo išnirusi lauko rūke… Iš vilties, iš sakmės ateini ... Tu švieti Mums ryškiausia padangių žvaigžde.


Dainų tekstai (žodžiai)

... naktis bus ilga Ir neužges žvaigždė Jei tik tu būsi čia ... Jei palikus mane ištirpsi pievų rūke Bet geriau pasauly niekur nerasi ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Margas drugys virš miesto skrajoja rūke Sakau jam leiskis ant delno ... tolyn tolyn Vienam sparne aukso žvaigždė Sidabro mėnuo kitame Vienam delne ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... – Neo Tyliai aušta diena, Baltam rūke Ąžuolynas Kaune. Jau bunda mano ... danguj tavo švyti Balto rytmečio žvaigždė Ir vėl virš fontano sužibės ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... girdžiu Garsiai aidinčius balsus Žvaigždės danguje Lyg tamsiam rūke Kai du sparnai ...