Kiti

... 6. žiopliava pinigą kainuoja 7. žemė ir už pinigą brangesnė 8. žemė – akmuo, pinigai – vanduo ... kaip iššluotas 174. pinigų iš žemės neiškasi 175. pinigų daugiau kaip ... ir jų pinigų 398. karalius žemės nedirba, iš pinigų pragyvena 399 ...


Kiti

... draudimų, aukojo aukas žemės dievams Žemynėlei ir Žemėpačiui. Lietuviai atlikdavo pagoniškas apeigas, skirtas ūkio, gyvulių, bei trobesių globėjui Žemėpačiui ... gaisrą) gaidį ir vištą, o žemės deivės Žemynėlės garbei atlikdavo ...


Kiti

... ir spalvos: Juoda spalva – simbolizavo žemę (motiną), augalijos bei vaisių gimdytoją ... kilę iš žemės. Aukodami žemės spalvos kiaušinius, žemdirbiai tikėjosi suteikti žemei gyvybingumo bei ...


Kiti

... 20 d. minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis ... Žemės rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1992 m. Žemės dieną ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... skausmas jas išdegina, išvalo nuo žemės šiukšlių. – S. Nėris. Meilė – šviesos ... Tu meile netikėk! Nėra šioj žemėj meilės. Yra savimeilė, plėšri, ... ir blogio. – F. Nyčė. Visada žemėje per mažai gerų žodžių – ... žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės ...


Merfio dėsniai

... ten, kur susikerta skirtingų mastelių žemėlapiai. Išimtys patvirtina taisyklę ir ... gynybos devizas: numušk visus, ant žemės išrūšiuosime. Malūnsparniai – tai žuvusių ... dalykas pasaulyje – vyresnysis leitenantas su žemėlapiu ir kompasu rankose. Nesvarbu, ...


Anekdotai

... savo nuodėmes. Aš tave grąžinu į žemę, tik ne kaip žmogų, o kaip ... jis visą gyvenimą davėsi po žemę, čiulpė kraują, kol pagaliau buvo ... savo nuodėmių, teks dar grįžti į žemę, tik jau ne žvėrimi. Kuo ... tu savo nuodėmių, vėl varysi į žemę, tik šįkart kuo nors negyvu ...


Anekdotai

... bažnyčios galva, buvau Dievo vietininku Žemėje... - Ką? Kokios dar bažnyčios, kai ... , kad buvo tavo vietininku Žemėje. - Hmmm... Su Žeme neturėjau jokių reikalų, bet ... du tūkstančius metų, kai buvau Žemėje, organizavau ten žvejybos mėgėjų būrelį ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... žemės kietos Nukritau aš ant žemės Nukritau aš ant žemės Nukritau aš ant žemės ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... žemės galą skriek greičiau Lėk, lėk Kartu su vėju skubėk Į kitą žemės ... žemės galą skriek greičiau Lėk, lėk Kartu su vėju skubėk Į kitą žemės ...