Anekdotai

Mirė Drakula, atėjo prie dangaus vartų ir prašosi įleidžiamas. Bet dievulis nesutinka, sako:
- Tiek kraujo prisiurbei, tiek išžudei, turi atpirkti savo nuodėmes. Aš tave grąžinu į žemę, tik ne kaip žmogų, o kaip žvėrį. Kuo nori būti?
- Noriu būti kuom nors sparnuotu, kas čiulpia kraują, - sako Drakula.
Pavertė jį dievas šikšnosparniu vampyru, vėl jis visą gyvenimą davėsi po žemę, čiulpė kraują, kol pagaliau buvo nudobtas vieno valstiečio. Grįžta prie dangaus vartų.
Dievulis vėl laužosi:
- Neatpirkai tu savo nuodėmių, teks dar grįžti į žemę, tik jau ne žvėrimi. Kuo nori būti?
- Žvėrim, ne žvėrim, svarbu kad sparnuotas ir kraują čiulptų.
Pavertė jį dievas uodu, vėl čiulpė Drakula kraują iki soties, kol buvo sutrėkštas vienos savo aukos. Grįžta prie dangaus vartų. Dievulis jau visas įtūžęs:
- Nu, neatpirkai tu savo nuodėmių, vėl varysi į žemę, tik šįkart kuo nors negyvu. Kuo nori buti?
- Ai, gyvas, negyvas, kad tik sparnuotas ir kraują siurbtų, - atšovė Drakula.
Taip ir atsirado Always su sparneliais.