Kiti

... į vandenį žiūri 2. žuvis trokšta be vandens 3. žuvis be vandens žiopčioja 4. žuvims vanduo, ... skęsta vandenyje, žuvis trokšta ant oro 197. paukščiui – dangus, žuvims – vanduo, o ... pilti nereikia 394. gyvena kaip žuvis vandenyje 395. grynas vandenėlis – ...


Kiti

... kur geriau 3. žuvis ieško kur giliau, o žmogus, kur geriau 4. žuvis genda nuo galvos, žmogus nuo jaunimo 5. žuvis atsijėkėja tik torboj, žmogus bėdoj 6. žuvims vanduo, paukščiams oras ...


Kiti

... šliūbą duoda. 40.Brangi žuvis nenardo visų akivaizdoje. ... – senatvės vargai. 6.Jaustis kaip žuvis vandenyje. 7.Jei aš meluoju ... pražudė. 37.Lovoj gulėdamas žuvies nesugausi. M 1.Maišą druskos suvalgysi ... 16.Tėvai peni vaikus žuvimis, o vaikai tėvus – šunimis. ...


Anekdotai

... pavalgyti, ir užsisako žuvies. Padavėjas atneša lėkštėje dvi žuvis - didelę ir maža ... įsideda sau didesnę žuvį. Kunigas gailiai žiūri į didelę žuvį rabino lėkštėje ir sako: -Aš tai būčiau sau mažesnę žuvį paėmęs ...


Anekdotai

... pavalgyti, ir užsisako žuvies. Padavėjas atneša lėkštėje dvi žuvis - didelę ir maža ... įsideda sau didesnę žuvį. Kunigas gailiai žiūri į didelę žuvį rabino lėkštėje ir sako: -Aš tai būčiau sau mažesnę žuvį paėmęs ...


Kiti

... (Asilas) Graži mergaitė, sidabro suknaitė. (Žuvis) Gražus katilėlis, vos prisiliesi – ... (Apynys) Šliukščia beliukščia visa piniguota. (Žuvis) Šoka kaip mergelė, žvengia ... lauką neinu ir į dangų nežiūriu. (Žuvis) Tūkstantis skyrelių viename tiltelyje. ( ...


Anekdotai

... vaikams apie žuvį - pjūklą. - Tai va, vaikai... Žuvis pjūklas gyvena vandenyje... Dideliame gylyje... Maitinasi kitomis žuvimis... Plaukioja... Nardo... Kai išlipa į krantą, pjūklu pjausto medžius... Na, nenormali žuvis ...


Anekdotai

Sėdi narkomanas prie upelio ir gaudo žuvį. Prieina kitas narkomanas ir klausia: - Tu ką, čia žuvį gaudai? Anas atsako: - Ne, aš žuvį gaudau! Vėl, tas kuris priėjo: - Aaaa. O aš maniau, tu žuvį gaudai!


Anekdotai

... . Aplinkui - minia žioplių. Kolis pagauna žuvį, ištraukia ją iš vandens, nukabina ... susinervina ir išmeta žuvį į upę. Po kiek laiko žuvį pagauna ir Šrėderis ...


Anekdotai

Vyrukas užeina į parduotuvę, žuvies skyrių: - Sakykite, jei aš pirksiu iš jūsų žuvį, ar galėsite man ją ne paduoti, o mestelti? - O kodėl? - Na, tiesiog galėsiu nemeluodamas pasakyti žmonai, kad šią žuvį pagavau!