Apie Kalėdas

... saule“. Evangelijoje dažnai kalbama apie Kristų kaip apie „šviesą iš aukštybių“. ... Senosios kalėdinės apeigos – tai ritualinė ugnis, blukvilkių vaikštynės. XIX a. pradžios ... rodo, kad senovėje Kalėdų papročiuose ugnis turėjusi ritualinio sakrališkumo prasmę. ...


Tostai apie moteris

... tu jos, neužmigęs nakčia, Abejonių ugnim degins sielą kančia... Vieną švelniai ...


Kiti

... , ir užmiršo žvejys apie namus ir jo laukiančią motiną, apie bėgantį laiką ... visiems žmonėms. Sakmė “Ugnis” Dievas įsakė kovui ugnies iš pragaro parnešti. Nuskrido ... Dievas pasiuntė kregždę ugnies parnešti. Ji nulėkė į pragarą, pagrobė ugnies ir lekia ...


Kiti

... 74. ugnis – vanduo 75. ugnis ir vanduo abu galingi 76. ugnies, vandens ir meilės nepaslėpsi 77. ugnies ... su ugnimi ir vandeniu būk atsargus 115. su ugnim nesibovyk ... su vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys ...


Merfio dėsniai

... ugnimi – neegzistuoja. Numalšinanti ugnis nušluoja viską, išskyrus priešą. Automatiniai ginklai – neegzistuoja. Negalvok apie ... apie tai pranešti priešui. Priešo ugnis ...


Kiti

... .Atlaidai – kunigų pinigai. 109.Atras ugnis taukus. 110.Atsargiau reikia su ... (kopūsto kotas) graužt, nabašninkų praust. (Apie senmergę). 4.Jaunam ir pelė dantis ... . 13.Pasiliksi, mergele, rugienų griebti. (Apie senmergę). 14.Pasišiaušęs kaip senmergės ...


Kiti

... kailio, vanduo be granyčios, ugnis besotė, žmogus beprotis 245. ... žmogaus aviliai tušti 261. ugnis suranda geležį, o pagunda – žmogų ... medaliai, bet darbai kalba apie žmogų 474. ne linksmybėje ... žmogų dengia 941. auksas ugnimi tiriamas, o žmogus – kančia 942. ...


Kiti

... 4. vyrams niekados netikėk, kad apie meilę kalbės 5. visos ligos ... pinigus meilės nesusipirksi 12. ugnies, vandens ir meilės ... nepakasysi 92. meilė – ne ugnis, o užsidegs – neužgesinsi 93. ... ugnį karštesnė, už pūką minkštesnė ir už plieną kietesnė 99. meilė ugnį ...


Kiti

... kalba apie Kaidošių, kitas apie Aidošių 9. vienas kalba apie akėčias, o kitas apie vežėčias 10 ... poterių nekalba 57. pakaruoklio namuose apie virvę nekalba 58. pagal galvos ... , net dantys ugnį skelia eiti žemė drebėti kalbėti dantys ugnis skelti 199 ...


Kiti

... Mįslės apie daiktus. Juokingos mįslės. Linksmos mįslės. ... medinė, plaukai auksiniai. (Malkos ir ugnis) Gyvulius šerdamas, žmones penėdamas, eina ... pakorė. (Tinklas) Liesa mergelė karšta ugnim spjaudosi. (Šautuvas) Linguoja, linguoja, atėjęs ...