Anekdotai

... pas Brežnevą. Po ilgų prašymų Brežnevas ją priima. Krupskaja prisistato: - Aš ... prisimenate? - O kaipgi, prisimenu, - oriai atsako Brežnevas. - Ir jus prisimenu, ir jūsų ...


Anekdotai

Kartą atvyko Brežnevas pasižiūrėti, kaip darbininkams sekasi. - Kaip gyvenate? - klausia juokais darbininkų. - Gerai, - juokais atsako darbininkai.


Anekdotai

... . Ta proga majorą išsikvietė pats Brežnevas ir ėmė klausinėti: - Aghr... Majorrr ...


Anekdotai

Pasigirsta beldimas į duris. Brežnevas užsideda akinius ir lėtai skaito iš lapelio: - Kas ten?


Anekdotai

Tarybiniai laikai. Rytas. Leonidas Iljičius Brežnevas išeina į balkoną Kremliuje ir sako ...


Anekdotai

... žydų religines šventes. Peržvelgęs sąrašą, Brežnevas nustebo: - Ką tu čia man ...


Anekdotai

Ar žinote, ka 1977-ųjų metų žemės drebėjimas Uzbekijoje kilo dėl to, kad Brežnevas, ten besisvečiuodamas, netyčia numetė savo švarką, papuoštą ordinais?


Anekdotai

... žydų religines šventes. Peržvelgęs sąrašą, Brežnevas nustebo: - Ką tu čia man ...


Anekdotai

Ateina kartą Brežnevas į TSKP prezidiumo susirinkimą, nepasipuošęs nei vienu ordinu... Visi nustebę: - Draugas Brežnevai, o kur gi jūsų ordinai? - Eeee... Aghr... Aghr... Pamiršau juos nuo pižamos nusegti...


Anekdotai

Sėdi Brežnevas prie stalo ir sako: - Ja star. - Ja star... - Ja superstar!