Anekdotai

Kartą garsus rusų kontržvalgybininkas majoras Proninas TSKP suvažiavimo metu areštavo amerikiečių šnipą. Ta proga majorą išsikvietė pats Brežnevas ir ėmė klausinėti:
- Aghr... Majorrr..rrre.
- Taip.
- Aghr...
- Taip.
- Jūs areštavote... Amerikiečių šnipą...
- Taip.
- Pačiu suvažiavimo metu. Kai aš... Aghr... Skaičiau kalbą...
- Taip.
- Kaip jūs nustatėte... Aghr... Kad tai šnipas?
- Draugas Leonidai Iljičiau, aš vadovausi jūsų paties kalboje išaskyta mintimi, kad priešas nesnaudžia!