Kiti

... 22.Daugiau kaip išgali neduok. 23.Davatkai Dievas burnoj ... neišgliaudo. 39.Dievas glėbyje, velnias širdyje. 40.Dieve, duok ... bėk. 59.Duok, Dieve, bėdą – pinigų bus. 60.Duok durniui kelią ... 1.Obuolys nuo obels netoli nurieda. P 1.Paduok šluotą – bus tikra ragana. ...


Kiti

... . sveikatą brangina, kada ją pradangina 39. sveikata bėga ne metais, ne ... . duok, Dieve, duonos, o sveikatos pakaks 115. duodi kryžių – duok sveikatos 116. Dieve, duok sveikatą, duonos užteks 117. Dieve, duok sveikatą ...


Kiti

... 39. viskas ... neduok, Dieve, nei mano neprieteliui 508. neduok, Dieve, našlaičiu būti 509. neduok, Dieve, kurčią kiemą, aklą trobą 510. neduok ... neduok, Dieve 518. neduok Dieve sapnuoti, kaip Praustas sapnavo 519. neduok ...


Kiti

... duoną, kiti su arimu 39. vieni nagais, kiti ... neprašyk 301. parduok marškinius, pirk duoną 302. parduok duoną, ... duona skalsesnė 369. neduok duonos – ištrupės, neduok druskos (bulvių) – ... bajorė 932. duok, Dieve, duonos, o valgyti bus kam 933. duok, Dieve ...


Kiti

... nuo mirties neatsipirksi 39. už pinigus ... duok, Dieve, pinigų, o bėdų bus 515. duok, Dieve, darbo, o pinigų bus 516. duok, Dieve, bėdos, o pinigų – kaip velnių 517. duok, Dieve, bėdą – pinigų bus 518. duok pinigą ir peilį – neimsiu 519. duok ...


Kiti

... . žmogus taip, o Dievas kitaip 39. žmogus sumygtas varguose kaip ... , žmogui duok, kiek reikia 300. šuniui gana, o žmogui duok kiek ... žingsnio 763. geras žmogus – duok, Dieve, smertį 764. geras ... . duok, Dieve, žmogų su tolku, o diešką su rūgščia 801. duok ...


Kiti

... Lįsk tu, seni, iš trobelės, Duok man pupų iš terbelės. ... Pomidoras sprogo, Ragana – ant stogo. 39. Rieda bilda traukinys, Mašinistas ... . Ei, lapute, būk kaimynė, Duok vilkeliui pusę blyno. 51. ... sukramčiau. 57. Šakar makar duok ragaišių, Kur bobutė vakar ...


Kiti

... 38. pradžia meilės didžiai pigu 39. pono malonė, moters meilė, ... duris, meilė – per langą 185. duok, Dieve, turtų, o meilės atsiras ... svieto griekus 187. Dieve, duok jums taiką, meilę, mums ... mergytę meilės žodžiais šaudo 209. atiduok pačią dėdei, o pats pas ...


Kiti

... pačią susimanė, o tu nesusimanai pavalkų 39. žydas jeigu neuždirba toj dienoj ... , kaip žydą per nengnąją 299. paduok maišą, kur žydas barzdą kaišo ... čebatas 572. duodi žydui arklį, duok ir peilį 573. du žydai ...


Kiti

... kelionė sunki 38. šuniškas gyvenimas 39. sukimštas gyvenimas 40. suėsti gyvenimą ... rupūžės moly 61. ne, Dieve, duok tokį gyvenimą 62. ne turtas ...