Kiti

... . gyvenkim, kaip broliai, rokuokimės, kaip žydai 508. gyvenkim kaip broliai, rokuokimės kaip žydai 509. gyvenkim broliškai, rokundą veskim ... žydo ratai 511. gyvename kaip broliukai, skaitomės kaip žydukai 512. gyvena ...


Kiti

... šeimoje ir bendruomenėje (karalius, trečias brolis, našlaitė ir t.t.). Į veikėjų charakterius taip ... į trobą, pradėjo loti. Brolis žiūri, kad jo brolio šuniukas akminu pavirtęs. Tada ... ! Ragana atvertė šuniuką, arklį ir brolį. Abu broliai grįžo laimingai namo.


Dainų tekstai (žodžiai)

... broli – Vytautas Kernagis Kai mano brolis nusisuka nuo saulės Matau ... aš jo šešėly Ak, broli, tu mano broli Šioj žemėj viskas ... draugas sau gyvena Ak, broli, tu mano broli Šioj žemėj viskas auga ... ir tavo draugas Ak, broli, tu mano broli Šioj žemėj viskas auga ...


Kiti

... Vyro brolis — DIEVERIS Vyro sesuo — MOŠA Vyro brolio žmona — JENTĖ, INTĖ, BROLIENĖ Žmonos tėvas — UOŠVIS Žmonos motina — UOŠVĖ Žmonos brolis ... — MARTI Dukters vyras — ŽENTAS Brolio žmona — BROLIENĖ Sesers vyras — SVAINIS


Dainų tekstai (žodžiai)

... nuogi karaliai Broliai gudruoliai- viskas normaliai! Diezai, bekarai, bemoliai, taškosi broliai ... karoliai tempia gilyn į raistą, Skanauja broliai šaunuoliai pilną pintinę vaisių. ... globą Ėmėsi uoliai- nebūtų broliai šaunuoliai, Sąskaitas puošė nuliai, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... dabar? Broliai, kur ta vienybė dabar? Kur ta vienybė dabar? Broliai, kur ... dabar? Broliai, kur ta vienybė dabar? Kur ta vienybė dabar? Broliai, kur ... dabar? Broliai, kur ta vienybė dabar? Kur ta vienybė dabar? Broliai, kur ...


Vestuviniai sveikinimai

... santarvę šeimoje Gyveno kartą trys broliai. Jaunėlis, sulaukęs keturiasdešimties, atrodė ... brolis jautėsi žvalus, stiprus ir sveikas. Žmonės nutarė aplankyti vyriausiąjį brolį ... buvo privalgę, tuomet vyriausiasis brolis ir atskleidė jaunatviškumo paslaptį: ...


Vestuviniai tostai

... brolis jautėsi žvalus, stiprus ir sveikas. Žmonės nutarė aplankyti vyriausiąjį brolį ... jo jaunatviškumo paslaptis. Vyriausiasis brolis maloniai priėmė kaimynus, liepė ... svečiai buvo privalgę, tuomet vyriausiasis brolis ir atskleidė jaunatviškumo paslaptį: - ...


Kiti

... 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 2. žilas plaukas tau ne ... apšluosto 115. ne tas brolis, katras pienuotas lūpas aplaižo, ... atsargus su visais 226. brolių meilė yra sidabras, o draugų – ... 247. atskirai gyventi – su broliais draugauti, drauge gyventi – su ...


Kiti

... 18. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 19. žmogus žičlyvas 20. žmogus ... ponui, nei žydui 869. brolis broliui nelygus 870. broli broli, mačiau karalių – ogi panašus ...