Kiti

Giminystė – tai du ar daugiau žmonių, susietų kraujo ryšiais. Dabar jau retai kas vartoja senuosius giminystės pavadinimus, visiems gerai žinomi tik patys pagrindiniai – tėvas, motina, sūnus, dukra, žentas, marti ir t.t. Retai kas žino, kokiu vardu vyras gali kreiptis į žmonos brolį ar žmona kreiptis į vyro seserį. Siūlome pasidomėti vedybų giminystės pavadinimais.

Vyro motina — ANYTA
Vyro tėvas — ŠEŠURAS
Vyro brolis — DIEVERIS
Vyro sesuo — MOŠA
Vyro brolio žmona — JENTĖ, INTĖ, BROLIENĖ

Žmonos tėvas — UOŠVIS
Žmonos motina — UOŠVĖ
Žmonos brolis — LAIGONAS
Žmonos sesuo — SVAINĖ
Žmonos sesers vyras — SVAINIS

Sūnaus žmona — MARTI
Dukters vyras — ŽENTAS

Brolio žmona — BROLIENĖ
Sesers vyras — SVAINIS