Apie Užgavėnes

... karnavalininkų lydima baidyklė, vadinama More, apie Raseinius – Koirė. Žemaitijoje ji buvo ... ginčai buvo ne tik apie pasninką, o ir apie kasdieninę buitį, tinginius, apsileidėlius ... ir prasideda gavėnia, apie ją net yra mįslė: Septynios mylios geležinio tilto ...


Mįslės

... molyje rugiai, tuose rugiuose kiaulė, apie tą kiaulę vilkai sėdi, akimi ...


Mįslės

Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys)


Kiti

... į tokius skyrius: objektų mįslės, mįslės apie konkretų atsitikimą, mįslės apie raides, garsus ar ... ) žodžių. Mįslės apie konkretų atsitikimą užminimais panašios į objektų mįsles, tačiau pateikti ... Lietuvoje užrašyta visai nedaug. Mįslės apie raides ar garsus ir ...


Kiti

... Mįslės apie gyvūnus ir augalus. Mįslės apie daržoves. Mįslės apie vaisius. Mįslės apie medžius. Mįslės apie grybus. Mįslės apie bites. Mįslės apie paukščius. Ant ...


Kiti

... Mįslės apie gamtą. Mįslės apie žiemą, pavasarį, vasarą, rudenį. Mįslės apie Kalėdas. Mįslės apie saulę. Mįslės apie vandenį. Anoj pusėj ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio tala ... molyje rugiai, tuose rugiuose kiaulė, apie tą kiaulę vilkai sėdi, akimi ... . (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ryto ...


Kiti

... Mįslės apie daiktus. Juokingos mįslės. Linksmos mįslės. Atlėkė paukštis be sparnų, įkando ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie meilę. Aforizmai apie meilę. Citatos apie meilę. Frazės apie meilę. Gražūs žodžiai apie meilę. Mintys apie meilę. Sentencijos apie ... – F. de Larošfuko. Meilės mįslė yra didesnė nei mįslė Gyvenimo. – O. ...


Kiti

... maišą 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... pirmauja 530. pasaka nuo Dievo, mįslė nuo velnio 531. pas ... 678. močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – nuo ...