Kiti

Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas.

 1. Anoj pusėj beržynėlio tala lala šokinėja. (Dantys ir liežuvis)
 2. Ateina protingas, išeina kvailas. (Girtuoklis smuklėje)
 3. Ateina tylėdama, išeina giedodama. (Mirtis)
 4. Arklys ant šunies joja, o žmonės ploja. (Smuikas groja)
 5. Ateina slaptai, išeina viešai. (Mirtis)
 6. Atvažiavo pakulioriai, išsigando gaspadoriai; per lygias pievas važiavo, daug gero sugavo. (Žvejai žvejoja)
 7. Baltų vištelių pilna laktelė. (Dantys)
 8. Baloj balaitėj nuklimpo kumelaitė. Penki vilkai traukė, du vanagai laukė. (Lėkštė, šaukštas, pirštai, akys)
 9. Dvi seselės per kalnelį nesueina. (Akys)
 10. Daili kamarėlė pilna kultuvėlių, o joje šunelis guli. (Burna, dantys, liežuvis)
 11. Du ratai pagiry stovi. (Ausys)
 12. Du šnaru šnarina, du vanagu kabina, o paskui smakis cimpina. (Artojas aria)
 13. Drūtas drūtas ąžuolas, septintą dieną bitės lenda. (Bažnyčia)
 14. Dvikojis ilgaliežuvis viską nulaižo. (Pjauna žolę)
 15. Dvi mergaitės viską apšviečia. (Akys)
 16. Du gauruoti susikloja, vieną pliką pakavoja. (Akių blakstienos)
 17. Dvejiems vartams atsivėrus, arklys žvengia. (Liežuvis)
 18. Dešimt vyrų tabalokų traukia tinklą ant dvejokų. (Kelnėm aunasi)
 19. Dvi žvakelės prie kalnelio. (Akys)
 20. Dešimt uždirba, trisdešimt du pradirba. (Pirštai ir dantys)
 21. Dviem pupom visą lauką apsėja. (Akys)
 22. Dvylika broliukų viena juosta susijuosę. (Mėnesiai)
 23. Du turliukai turlinėja, daug vanagų krapštinėja. (Akėja dirvą)
 24. Eglė, ant tos eglės linas, ant to lino molis, tame molyje rugiai, tuose rugiuose kiaulė, apie tą kiaulę vilkai sėdi, akimi žibina ir tą kiaulę kibina. (Eglinis stalas, uždengtas linine staltiese, ant staltiesės molio dubenyje ruginė košė su spirgais, o ją vaikai valgo)
 25. Esu balta ir visai nekalta, bet šeimininkė vis mane kumščiuoja. (Duoną minko)
 26. Ėda kaip arklys, dirba kaip gaidys. (Tinginys)
 27. Girioj augęs, girioj lapojęs, parėjęs po stogu Dievui aukoja. (Altorius)
 28. Guli lenta amžinai šlapia; nors šlapia būna, bet niekad nepūna. (Liežuvis)
 29. Gardus, saldus, lėkštėn nepadedamas. (Miegas)
 30. Geltonas žaltys ant kaklo apsivyniojęs baubia. (Muzikantas su triūba)
 31. Gyvena be kūno, kalba be liežuvio, visi jį girdi, bet niekas nemato. (Aidas)
 32. Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys)
 33. Iš ryto vaikšto keturiomis, per pietus dviem, o vakare trimis. (Žmogus)
 34. Išlekia kaip žvirblis, parlekia kaip jautis. (Žodis)
 35. Į kluoną – iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandenin ir kaitron, iš kaitros – alkanon burnon. (Duona)
 36. Yra kalnas, bet ne kalnas; yra miškas, bet ne miškas; yra šakės, bet ne šakės. (Žmogus)
 37. Juodas varnas kranktelėjo, visa giria linktelėjo. (Kunigas)
 38. Kai mažas gaidelis užgieda, žmonės pargriūna. (Varpelis bažnyčioje)
 39. Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori, o kai viską suėda, pati numiršta. (Ugnis)
 40. Karvelis burkuoja, o žvirbliai klausosi. (Mokytojas ir mokiniai)
 41. Keturios motinos turi po penkis vaikus ir visi vaikai vienu vardu vadinasi. (Pirštai)
 42. Kirviais sukapoja, mentėm suvolioja ir šulinin sumarmaliuoja. (Valgo)
 43. Lempa lempuoja, vidury siela dejuoja. (Vaikas lopšyje)
 44. Lauke plikam vienas likau. (Rūpintojėlis)
 45. Mįslių tėvas klane guli. (Liežuvis)
 46. Miške gimęs, miške augęs, parėjęs namo mušasi. (Spragilas)
 47. Mano giminaitis, kaip šuo susiraitęs. (Pjautuvas)
 48. Maža spintelė šimtą durų turi. (Knyga)
 49. Miške gimęs, miške augęs, prie kelio sustojęs, kepure kiloja. (Rūpintojėlis)
 50. Pats nieko nevalgo, o žmogų maitina. (Duona)
 51. Penki vyrai rąstą neša. (Šaukštas rankoje)
 52. Peiliais pjausto, o kraujo nei lašo. (Duona)
 53. Panešti galima, bet suskaičiuoti negalima. (Galvos plaukai)
 54. Raudonas šunelis po slenksčiu loja. (Liežuvis)
 55. Sūnus mano tėvo, o man ne brolis. (Aš pats)
 56. Septynios mylios vienu tiltu. Tilto gale gražus vainikas. Tas vainikas linksmina visą pasaulį. (Gavėnia ir Velykos)
 57. Su saule gimiau, su saule miriau; saulė kilo – aš mažėjau, saulė sviro – aš didėjau. (Šešėlis)
 58. Septynių mylių tiltas, viename gale dešra, kitame kiaušinis. (Gavėnia ir Velykos)
 59. Suolas pavargsta, o sėdėtojas – ne. (Raitelis)
 60. Šakės, ant tų šakių būgnas, ant to būgno kryžiaus buožulas, ant to buožulo karklynas. (Žmogus)
 61. Šešios kojos, keturios ausys, keturios akys, dvi rankos, dvi galvos ir viena uodega. (Raitelis)
 62. Šuo prie dviejų ežerėlių tupi. (Nosis)
 63. Šeši ponai dirba, o septintas meldžiasi. (Savaitės dienos)
 64. Tarp keturių pušelių asilėlis žvengia. (Vaikas lopšyje)
 65. Už žmogų didesnis, už plunksną lengvesnis. (Šešėlis)
 66. Už tiesų tiesesnis, už kampą kumpesnis, už geležį tvirtesnis, už pagalvį minkštesnis. (Ranka)
 67. Vieną kartą mažai, tris gerai. (Valgyti)
 68. Vienas kalba, du žiūri, du klauso. (Liežuvis, akys, ausys)
 69. Vienas dūdorius dviem dūdom pučia. (Nosis)
 70. Vis pirmyn, vis pirmyn, o iš vietos anei krust. (Laikas)
 71. Vienas kalba – šimtai klauso, šimtai kalba – vienas klauso. (Kunigas)
 72. Žemėje gimiau, ugnimi apsikrikštijau, ant vandens puoliau ir visa prapuoliau. (Druska)