Anekdotai

Vienoje įstaigoje atsilaisvino buhalterės vieta. Vadovai pasikvietė kelias buhalteres ir ėmė klausinėti ... buhalterę: - Kiek bus 2 kart 2? - 4, - atsakė ta. Vadovai pamąstė ir nutarė, kad buhalterė ...


Anekdotai

Vienoje įmonėje buvo didelė buhalterija, kurios darbuotojos nuolat užveikdavo sisteminį ... . Tas kartą neišlaikė ir, kol buhalterės pietavo, vienai iš jų pašalino ... . O kitai - nupiešė antrą. Po pietų buhalterės grįžo. Aišku, ta, kurios "Start ...


Anekdotai

Vidury dienos į stambią firmą įsiveržia kaukėti, ginkluoti banditai.Įsilaužia į buhalteriją: -Visiems gult!Tai apiplėšimas! -Achh...-Su palengvėjimu atsidūsta buhalterė, -jau galvojom, kad mokesčių inspekcija...


Anekdotai

Buhalteris gydytojui pasiskundė nemiga. Tas patarė skaičiuoti avis. Buhalteris pasipiktino: - Aš jau daug kartų tai bandžiau, bet visada atsiranda klaida, o kol ją surandi, praeina kelios valandos!


Anekdotai

... 2: Kompiuteristai: Priklauso nuo skaičiavimo sistemos. Buhalterija: Tai priklauso nuo valiutos. Sekretorės ... : 54(25 - mums, 25 - jums, 4 - buhalterijai).


Anekdotai

... skyriaus: priklauso nuo skaičiavimo sistemos. Buhalterija: tai priklauso nuo valiutos. Sekretorė ... mums, penki jums ir keturi buhalterijai.


Anekdotai

Vidury dienos į stambią firmą įsiveržia kaukėti, ginkluoti banditai. Įsilaužia į buhalteriją: - Visiems gult! Tai apiplėšimas! - Achh... - Su palengvėjimu atsidūsta buhalterė, - jau galvojom, kad mokesčių inspekcija...


Kiti

Kasmet antrąjį gegužės penktadienį švenčiama Buhalterių diena.


Juokingi tostai

... krautuvėlę įeina elgeta. Šeimininkas, įnikęs į buhalterijos knygas, prašo palaukti. Elgeta ilgai ...


Merfio dėsniai

... aparatą, kad perduotų jo duomenis į buhalteriją kaip tik tuo metu, kai ...