Anekdotai

Vienoje įmonėje buvo didelė buhalterija, kurios darbuotojos nuolat užveikdavo sisteminį administratorių kvailais klausimais. Tas kartą neišlaikė ir, kol buhalterės pietavo, vienai iš jų pašalino "Start" mygtuką. O kitai - nupiešė antrą. Po pietų buhalterės grįžo. Aišku, ta, kurios "Start" mygtukas dingo, paskambino administraotriui:
- Mano "Start" mygtukas dingo.
- Tikrai? Reiškia kažkas pavogė.
- Kaip tai pavogė? Kaip surasti?
- Reikia pažiūrėti pas kitus žmones kompiuteriuose... Kas turi du tokius mygtukus, tas ir pavogė, tegul ir grąžina.