Apie Užgavėnes

... Užgavėnėse persirengdavo ,,giltinėmis“, ,,velniais“. Demoniškos būtybės – velniai ir giltinės – yra ... iškrėsdavo ,,velnias“. Jeigu šeimininkai neįsileisdavo persirengėlių į trobą, ,,velnias“ užsisėsdavo ... ne tik apie pasninką, o ir apie kasdieninę buitį, ...


Tostai apie moteris

Žemėj Velnias gyveno kadais su šeima. Nežinia ... kviesta... "Tau neskirsiu dalies!" Tarė Velnias piktai. "Teks tau vyrą taip ... ugnim degins sielą kančia... Vieną švelniai ji guos, Kitą žiauriai kankins ... , Kartais sako, kad ją siuntė Velnias patsai!


Apie Kalėdas

... saule“. Evangelijoje dažnai kalbama apie Kristų kaip apie „šviesą iš aukštybių“. Taigi ... “, šluota šlavęs šyviui kelią, bei „velnias“. Atėję prie trobos durų, atsiklausdavo ...


Tostai apie moteris

... , ir katinas, kuris per naktis, velnias žino kur, valkiojasi. Tad pakelkime ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir berlinką, ... . velnias juoksis 181. velnias įsuko uodegą 182. velnias iš maišo 183. velnias ir apie kunigus ... , tai ir velnias negriebs 970. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 971 ...


Kiti

... nepripoteriausi 75. velnias šaudo, Dievas kulkas gaudo 76. velnias neims, dievui nereikia ... skolą tai išmislijo Dievas, o atidavimą velnias 255. skalsink, Dieve, metmenėlius, ... tai ir velnias negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940 ...


Kiti

... apie velnią – tai nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros kūriniai, kuriuose pasakojama apie ... velnias, juokiamasi iš savitai atliekamų užduočių ar varžybų sąlygų. Pasaka apie kvailą velnią ... nebeatgavęs. Pasaka apie kvailą velnią “Kaip velnias bobos bija”: ...


Patarlės ir priežodžiai

jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti


Patarlės ir priežodžiai

jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti


Kiti

... .Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia apie bambą sukasi. 24 ... rasiu, duosiu. 7.Kad velnias gimė, tai velnias ir bus. 8.Kada ... girtas pažada, velnias juokiasi. 11.Kai velnias nieko negali padaryt, ... toks velnias baisus, kokį jį piešia. 20.Ne toks velnias ...