Kiti

... – vanduo 9. vogti pinigai prasvilina kišenę 10. vogti pinigai – ne ... o man pinigai 25. varguolio kišenėj pinigas slidus 26. valgytų ... vedžioja 225. pinigai po kišenę cypia 226. pinigai ... pardavinėja 373. kišenė viską padarys 374. kišenę pinigas drasko 375. ...


Kiti

... įsismagino. 40.Akių neatvėrei, atversi kišenę. 41.Akys – baisininkės, rankos – darbininkės ... moteris – akims rojus, sielai – pragaras, o kišenei – skaistykla. 57.Graži žmona – ... pirkti. 36.Vogti pinigai prasvilina kišenę. Ž 1.Žemė – akmuo, pinigai – vanduo. 2. ...


Kiti

... ant pečių, visas turtas kišenėj 14. vienas geras draugas ... lyginas 61. turtingas protą kišenėj nešioja 62. turtingas pabars, ... šimtas žemėse, šimtas žmonėse, morka kišenėj 90. turtas – ragus, badas – ... aitvaras turtų neprikraus, jei kišenė skylėta 276. į neturtą ...


Kiti

... vaikui vis duona užanty 477. kišenės trijų rietimų, pareina duonos septynių ... duonos suvalgyti 701. ir per kišenę pas kitą mato pinigus 702 ... langą 873. duona pečiuje, o teisybė kišenėje 874. duoną pakepęs, nevarstyk durų ...


Kiti

... sėja, žmogus pjauna, žmogus žydo kišenėn krauna 54. žmogus – žmoniškai, žydas ... kailinius 187. smirda kaip žydo kišenė 188. smirda kaip žydas česnaku ... kuinas 570. durnas kaip žydo kišenė 571. durnas kaip žydo čebatas ...


Kiti

... vaisiai saldūs 31. mokslo nereikia kišenėj nešioti 32. mokslo nei vagis ... tik gadina 53. mokslas kišenės plėšikas 54. mokslas kišenės neplėšia 55. mokslas ...


Kiti

... sėja, žmogus pjauna, žmogus žydo kišenėn krauna 48. žmogus savo šešėlio ... 866. būk žmogus – turėk akmenį kišenėj 867. būk toks geras, koks ... pusių 902. biednojo žmogaus visuomet kišenė kiaura 903. biedno žmogelio užkalas ...


Kiti

... savo džentelmeniškumą. Jonas ištraukia iš kišenės nedidelį konjako buteliuką ir draugiškai ... Jonui, kuris vėl įsideda jį į kišenę. - O kodėl tu pats neparagavai? - nustebęs ...


Kiti

... ir giminių 37. su pilna kišene atsiremsi į draugo petį, o su tuščia ... , karvelio balsu kalbėjo… 152. kai kišenė tuščia, draugų nėr 153. ką ...


Kiti

... , to ir teisybė 143. kieno kišenė ilgesnė, to ir teisybė didesnė ... teisybė 179. duona pečiuje, o teisybė kišenėje 180. duoną druską valgyk ir ...