Kiti

... 185. pinigas sunkiai ateina, lengvai išeina 186. pinigas ... eina per svietą kaip pinigas 504. eina kaip pinigus pametęs 505. eina kaip pinigas iš rankų į rankas 506. eina ir eina ...


Kiti

... artyn 121. žmogus eina, ir smertis kartu eina 122. žmogus ... 518. lietaus būrys pereina, o liga žmogui nepereina 519. lengviau su ... . kalnas su kalnu nesusieina, o žmogus su žmogum susieina 604. kalnas ... . akis su akim nesueina, o žmogus su žmogum sueina 982. adatą ...


Kiti

... (Ąžuolo gilė) Eina be kojų, ragai galvoje. (Sraigė) Eina kaip meška, knisa kaip šernas, baubia kaip jautis. (Mėšlavabalis) Eina mėsos šmotas, vinių priklotas. (Ežys) Eina pirtin juodas, išeina raudonas. (Vėžys) Eina ubagėlis ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... vis žiūriu Žiūriu, žiūriu. Raganosis eina, eina Krokodilas plaukia, plaukia Tiktai aš ... tupiu Į saulytę aš žiūriu. Raganosis eina, eina Krokodilas plaukia, plaukia Tiktai aš ... guliu Į saulytę aš žiūriu. Raganosis eina, eina Krokodilas plaukia, plaukia Tiktai aš ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Eina metai ir pila į taurę: meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios. Eina metai ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos. Eina metai kažkam (18-lika), o kažkas dar pirmą žodį taria. Eina metai, gyvenkim su jais. Eina metai, nesenkim su jais.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Eina metai ir pila į taurę meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios. Eina metai, ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos. Eina metai, kažkam 100, O kažkas pirmą žodį ištars, Eina metai – tvirtėkit su jais! Eina metai – jaunėkit su jais!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Eina metai ir pila į taurę meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios. Eina metai, ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos. Eina metai, kažkam ... balta snaigė pažais. Eina metai ? tvirtėkit su metais ! Eina metai ? jaunėkit su ...


Kiti

... 477. kišenės trijų rietimų, pareina duonos septynių kepimų 478. ... . eina svieto duona misdamas, svieto vargu gyvendamas 772. eina balsas ... į pečių 797. duonos privalgęs, eina ieškoti pyragų 798. duonos ... duonos riekė neprilips 1050. ateina Onutė su šviežia duonute ...


Kiti

... brangesnė 34. teisybė tiesiog eina, melagystė užkloniais 35. teisybė ... teisybės nė biskio 129. melagystė eina tiesiau, o teisybė – užkluonėmis 130. ... 149. kas šią gadynę eina pasakomis, kitą kartą buvo ... pasako 155. kantrybė, teisybė eina iš vieros, kaip iš ...


Tostai jubiliejaus proga

Eina metai ir pila į taurę: meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios. Eina metai ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos. Eina metai kažkam (18-lika), o kažkas dar pirmą žodį taria. Eina metai, gyvenkim su jais. Eina metai, nesenkim su jais.