Kiti

... nedabina, bet ant kaklo virvę dažnai užkabina. 35.Blogai be pinigų, ale blogai ... taip, už akių – kitaip. 53.Į dangų su pinigais neįsipirksi. 54.Į dievo pagalbą ... ne skutuliai. 39.Pinigai ne upeliu teka. 40.Pinigai – ne vanduo, nepasemsi. 41.Pinigai nėr viskas, ...


Kiti

... viskas Dievo rankoj 43. viską Dievas davė, tik žmogaus norams galo nedavė ... neturi duonos 171. taip priėdžiau – nei pastoviu, nei pasėdžiu 172. taip ... blogai, tai ir Dievo reikia, kai gerai, tai Dievo nebereikia ...


Kiti

... 38. žmogus taip, o Dievas kitaip 39. žmogus ... ne žmogų muša – kelmą 460. ne viskas žmogui naudinga, kas vilkui žalinga 461. ne ... nevalgydina, tik į bėdas klampina 831. daug galvų, bet galvos nėra ... neįtiksi 889. blogai, kai žmogui protas paskui ateina 890. blogai ...


Kiti

... galvažudžiai 252. piktas pinigas 253. pijokas prageria, liurkis prakūrija, o durniaus ir taip ... kojinė, piniginėnosinė 547. blogi pinigai nepasiduoda 548. blogas pinigas – ne tuščia mašna 549. blogai ...


Kiti

... neišmieruojamas ir neparodomas 349. moterų darbam ir kalbom galo nėr 350. moteriškos darbo nėra ... viskas galima 502. kantrumu ir darbštumu viskas galima 503. kanklėmis kankliuok, bet ir darbo nepamiršk ...