Sveikinimai Motinos dienos proga

... prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies, Neužgesina akių šviesos, tegul ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

Mamyte, Tu man pasaulyje brangiausia! Mamyte, ką aš be tavęs daryčiau? Mamyte, tu esi pati švelniausia! Tavo akys švyti kaip saulės spindulėliai, O Tavosios rankos geros, švelnios ir auksinės, Tavo veidelis visada nekaltas ir kuponas gerumo.


Labas rytas SMS

Labuliukas rytuliukas. Jau išnyko mėnuliukas. Džiaugsmo kupina diena Atkeliavo pas tave. Juokas vienas, juokas du. Tau geros dienos linkiu.


Labas rytas SMS

Labuliukas rytuliukas. Jau išnyko mėnuliukas. Džiaugsmo kupina diena atkeliavo pas tave. Juokas vienas, juokas du. Tau geros dienos linkiu.


Labas rytas SMS

Kai jau sukris į vandenį auksinės žvaigždės, kai saulė atbanguos iš jūrų gilumos. Pramerk akis, sapnai jau baigės. O aš linkiu geros dienos..


Labas rytas SMS

Labas rytas aš šaukiu, tau geros dienos linkiu. Šypsena veide, meilės liepsnelė akyse, Šilumos banga tebūnie tavo širdyje…


Labas rytas SMS

Kai jau sukris į vandenį auksinės žvaigždės, Kai saulė atbanguos iš jūrų gilumos. Pramerk akis, sapnai jau baigės. O aš linkiu tau geros dienos


Dainų tekstai (žodžiai)

... aš pirmadienį sau daugiau tavęs… Geros dienos eis ir mana gatve, Nekreipsiu ...


Kiti

... 347. nėra saulės be dienos, mėnulio – be nakties, o duonos – ... duonos ieško | Žr.: minkštos dienos ieško (kol kas neįvesta) | ... . girnų nekalsi, sūnaus nebarsi – geros duonos nevalgysi 721. giriasi ... dienos, tai duonos pasiimk ant nedėlios 770. eini ant dienos, ...


Kiti

... svetimi griekai 115. šventos dienos darbus užsirašo velnias ... gudas darbo 611. ilgos dienos – darbininkės, trumpos – pletkininkės 612 ... naktis – tinginiui 775. dienos juokai – nakties darbai 776. dienos darbas ... 1103. ant darbo nė geros mergos neatstoja 1104. ...