Kiti

... turtėjau, kol prakaitą liejau. 39.Akėti nemėgino, o į lašinius įsismagino. ... 38.Blogiau mirties nebus. 39.Boba perša – velnias šliūbą ... .Gyvais pinigais mokėti. 49.Gyvatė maža didį užmuša jautį. ... Marti kaip pipiras karti. 5.Maža gyvatė didį jautį užmuša. 6.Meile ...


Kiti

... pačią susimanė, o tu nesusimanai pavalkų 39. žydas jeigu neuždirba toj dienoj ... žydai 438. kantinas kaip žydas, gyvatę suėdęs 439. kam tos gėlės ... kryžių 635. bado kaip žydas gyvatę 636. bado kaip žydas Dievą ...


Kiti

... 38. žmogus taip, o Dievas kitaip 39. žmogus sumygtas varguose kaip linų ... įkąstas gyvatės ir virvutę laiko gyvate 91. žmogus kaip kubilas, sveikatos ... , žmogaus liežuvis pasiekia toli 721. gyvatė gelia skaudžiai, o pikto žmogaus liežuvis ...


Kiti

... šunų, akli langai be vaikų 39. kur stogas, ten namai 40 ... išmanai 56. kožni namai su gyvate 57. kol gėrėm, vis gerai ...