Anekdotai

... asilą. Kaimietis pažadėjo asilą atvesti kitą dieną. Tačiau kitą dieną kaimietis pasirodė ... mano asilas? - Jis padvėsė, - tarė kaimietis. - Na, tada grąžink man pinigus ... jiems nesakysiu, kad jis padvėsęs. Kaimietis atvežė Moišei asilo dvėselieną. Praėjo ...


Anekdotai

Stovi kaimietis su karve prie kelio ir ... naujasis rusas su 600 mersu, kaimietis prašo pavežti. Naujasis rusas sako ... su karve nežinau, ką daryti. Kaimietis: - Tai karvė iš paskos bėgs ...


Anekdotai

... haros litrą ir sako: - Padarom? O kaimietis atsako: - Ne. Negaliu. Aš užsikodavęs ... taip koduoja - ir aš užsikoduočiau. Kaimietis duoda šaltkalvio adresą. Bičas nuvaro ...


Anekdotai

Vienas kaimietis atnešė į redakciją savo paties parašytą romaną. Redaktorius perskaitė ir klausia jo: - Suprantate… silpnoka… Jums reikėtų klasikus paskaityti. O jūs Balzaką ar Diuma skaitėte? - Ne- atsakė kaimietis- aš juk rašytojas, o ne skaitytojas.


Anekdotai

Grįžta kaimietis iš Vilniaus ir pasakoja draugams: - Ale kokie tie vilniečiai nemandagūs! Kol iš baro išėjau, man visas rankas numindžiojo.


Anekdotai

Kaimietis pasakoja kaimynui: - Žinai, veterinaras maniškiam buliui išrašė kažkokių tablečių, kad tą karvės labiau trauktų. Tai kaip pasiutęs ant karvių jodinėja! - O kas tai per tabletės? - Na, kaip vadinasi, tai nežinau, o skonis tai kaip morkų...


Anekdotai

... ? - Na, visai nieko buvo, - sako kaimietis, - bet kad tos mergos matyt ...


Anekdotai

Kaimietis, po sunkios darbo dienos, pareina namo. Prie jo iš kart pribėga mažas sūnelis ir pradeda pasakoti: - Tėti, tėti, buvo atėjes kažkoks dėdė, jis klausė, ar čia parduodamas asilas! Aš jam pasakiau, kad tavęs nėra namie!


Anekdotai

Kaimietis pasakoja kaimynui: -Žinai, veterinaras maniškiam buliui išrašė kažkokių tablečių, kad tą karvės labiau trauktų. Tai kaip pasiutęs ant karvių jodinėja! -O kas tai per tabletės? -Na, kaip vadinasi, tai nežinau, o skonis tai kaip morkų...


Anekdotai

Miestietis sako kaimiečiui: - Jūs lašinius vis valgote ir valgote, o nuo jų tarp kitko atsiranda sklerozė. Kaimietis atsako: - Ale tikrai, kai aš ryte pavalgau, tai visą dieną neatsimenu, kad valgyt reikia.