Anekdotai

Atvaro į kaimiečio sodybą buvęs klasiokas. Pastato ant stalo haros litrą ir sako:
- Padarom?
O kaimietis atsako:
- Ne. Negaliu. Aš užsikodavęs.
- Tai kad dabar ir užsikodavus gert galima, nieko nebūna.
- Tai kad aš kitaip užsikodavęs, tikrai neina.
- Tu man pasakyk, kur taip koduoja - ir aš užsikoduočiau.
Kaimietis duoda šaltkalvio adresą. Bičas nuvaro ir sako:
- Tu koduoji?
- Aš. Duok litrą vodkos ir užkoduosiu amžinai.
Bičas paduoda. Tada kalvis išsitraukia 30 kg kuvaldą ir tvoja bičui per galvą. Tas apsvaigsta, o kalvis jį tada per užpakalį padaro. Kai bičelis atsigauna, kalvis sako:
- Tai va, pamatysiu, visiems papasakosiu