Dainų tekstai (žodžiai)

... man mama, sakė mama Visai negražus tu ir labai dar naivus. Liepė man ... nekalbink manęs, man nereikia tavęs… Dar taip neseniai, buvo buvo neseniai Žinojau tada, kad tu mano ...


Kiti

... visaip, su ponu niekaip 220. su Dievu sutarties nepadarei ... . neduok, Dieve, nei mano neprieteliui 508. neduok, Dieve, našlaičiu būti 509. neduok, Dieve ... nepasislėps 941. jei Dievo nebijai, tai nors žmonių nejuokink 942. jei Dievas su manim, nenugalėsi manęs ...


Kiti

... ne 25. žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs 26. žmogus viršun nelekia ... žmogus nėra riebus 682. iš ko žmogelis padarytas ir kieno jis išmanytas 683. iš kepurės negali pažinti žmogaus ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tokia darganota diena. Dabar žinau kad šitiek metų tu laukei visai ne manęs ... Tarytum stiklinės Aš veltui noriu surinkti jas – Susipjaustau rankas. Ir visai man nesvarbu Ar tylėsi, ar kalbėsi Man ir taip labai ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Seneka. Manau, kad pasisekimas tarp moterų – tai paprastai vidutinybės rodiklis. – G. Floberas. Manau, neginčytina, kad moterys paprastai yra kvailesnės negu vyrai. Manau ... ir dar rūpinasi materialine gerove? Tai ne visai teisinga. – ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... numirti, kol nieko neturiu, Nieko nepaliksiu Mano laikrodžiai visai lėtai vis tik ... ant krūtinės nukris. Prie lauko akmens Žmonės ugnį kurens, Dar ilgai nesiskirstys ... Tyliai numirti, kol nieko neturiu, Nieko nepaliksiu, Mano laikrodžiai visai lėtai vis tik ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... darai – Blogos mergaitės Lekiame autostrada, Jau visai, visai ... vaikine, ką darai, Ką darai, daryk gerai, Apkabink mane stipriau, Apie nieką negalvok daugiau. Ei, vaikine, negerai, Negerai ...


Kiti

... . Mitologinė sakmė “Netyčia gautas aitvaras” Svidenių gi Petronis aitvarą gavęs visai nelauktai. ... gavę netikrą nuotaką namo vežasi. Visai užsirūstino žalčiai ir su dar ... Pyko nelabieji ant motinos Anykštos, ant jos giminės, ir sumanė kartą seniausias nelabasis ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... neišeina arba išeina priešingai, negu jie siekia. – J. V. Gėtė. Nebekalbėk visai ... neišmano. – J. V. Gėtė. Nerasi tokio žmogaus, iš kurio išminčius negalėtų dar ...


Kiti

... mano, valgyk duoną savo 148. šuns liežuvį turėdamas duonos negausi 149. sunkus darbininko darbas ... bet neskani 768. eini iš namų dienai – duonos paimk visai nedėliai 769. ... kol duonos dar nekepiau 984. broli mano, valgyk duoną savo 985. broleli mano, valgyk ...