Dainų tekstai (žodžiai)

... Vėjai keturi – Taja Iš balto stogo ant ... . Vėjai keturi šiltų krantų, Vėjai keturi parodys kas esu. Vėjai keturi lyg praeitis ... . Vėjai keturi šiltų krantų, Vėjai keturi parodys kas esu. Vėjai keturi lyg praeitis ...


Kiti

... dešimtų lig keturių dešimtų ženija žmonės, nuo keturių dešimtų metų ... tvermės plieno 87. žmogus keturiom rankom nedirbs 88. ... tai jokios rodos 416. nuo keturiasdešimt metų šunies amžių ... trisdešimt metų neženotas, o iki keturiasdešimt nebagotas, tai ir dvės, ...


Kiti

... liemuo medinis, kojos akmeninės. (Troba) Keturi arkliukai tvartely stovi, o penktas ... kalnelio dailiai sukas. (Malūnas) Keturi balandžiai lėkdami vandenį geria: ... . (Samtis) Mes keturi broliai; kol vienas apsirengia, keturi nusirengia. (Virbalai) ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Kaip du kart du Yra keturi Taip aš ir tu ... du kart du Visada tiktai keturi Kažkodėl, kodėl? Manes tau neissprest ... Kaip du kart du Yra keturi Taip aš ir tu ... du kart du Visada tiktai keturi Kažkodėl, kodėl? Manes tau ... Kaip du kart du Yra keturi Taip aš ir tu ...


Kiti

... o žvirbliai klausosi. (Mokytojas ir mokiniai) Keturios motinos turi po penkis ... karklynas. (Žmogus) Šešios kojos, keturios ausys, keturios akys, dvi rankos, dvi galvos ... o septintas meldžiasi. (Savaitės dienos) Tarp keturių pušelių asilėlis žvengia. (Vaikas ...


Kiti

... (Pupos) Keturi broleliai verkia, į vieną dubenį ašaros teka. (Karvę melžia) Keturi trataluoja, šimtai žemę šluoja. (Arklys) Keturi upeliai į vieną ežerą teka. (Karvę melžia) Keturi žydai ...


Kiti

... keturinės sutartinės, o šios grupės dar dalijamos į smulkesnius pogrupius. Sutartinė “Trys, trys keturias brolalių kłėtys”: Trys, trys keturias Brolalių kłėtys. Tu dobil pinkialapi, Dabiłėl pinkialapi. Visas trys keturias ...


Anekdotai

- Kiek mes turime špagų? - Keturias! - Kiek mes turime muškietų? - Keturias! - Kiek mes turime rankų? - Keturias! - Kiek mes turime kojų? - Keturias! - Kas mes? - Muškietininkai - mutantai!


Anekdotai

... pirma, - keturi išsyk nusigers ir nugrius po stalu. Dar keturi pasirodys besą gėjai, o likę keturi – impotentai. - O kam reikalingi likę keturi, - stebisi ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... , Keturi miestiečiai broliai grįš namo Jurgis, Antanas, Aloyzas ir Martynas, Keturi miestiečiai ... , Keturi miestiečiai broliai grįš namo Jurgis, Antanas, Aloyzas ir Martynas, Keturi miestiečiai ...