Krikštynų sveikinimai

Nepamirštamas rytas Krikštynų, Kai vitražų šventuosius languos Apipylė Jus Viešpats iš tyrų Taurumu Dievo Dvasios šventos. Jo šaltiniuos semiu meilės versmę Ir saulėtą palaimą nešu, Rytmetinę bažnytinę giesmę Dovanoju iš rankų Krikštu.


Krikštynų sveikinimai

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai ...


Krikštynų sveikinimai

... . Nuoširdžiai Tave myliu, Motule, Už Krikštynų šventąją drobulę.


Krikštynų sveikinimai

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai sau juokias su tėveliu kartu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų.


Krikštynų sveikinimai mergaitei

Sveikinam tave, dukruže, Su saulėtekiais rausvais, Su audra, kur bangos lūžę Plaukia buriniais laivais. Linkim tau sparnuoto skrydžio, Mėlyno vilčių dangaus Ir svajonių tokio dydžio, Kokios būna tik žmogaus. Mylim tave, krikšto dukra, Viliamės tokios ...


Krikštynų sveikinimai

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės, Kur galėtu plukdyti mažylis laivus. Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs Jis užaugtu protingu, laimingu žmogum. Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę, Kur galėtų braidyti mažylis dažnai. Ir išgirskit, jam ...


Krikštynų sveikinimai

Atėjus iš po Motinos širdies, Iš tikrojo lietuviškumo – Apdovanota Tu sparnais vilties, Dvasia beribio padorumo. Mes džiaugiamės augindami Tave Darželiuose tarp žalių rūtų, Kad Tavo lūpose skambi daina Ramybe tėviškėlei būtų. Kol žalią žemę dukterys mylės ...


Krikštynų sveikinimai

Priimk šią dovaną sūnau (dukryt) - tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą ...


Krikštynų sveikinimai

Svečiai susirinko pasveikint vaikučio, Mažos rankelės, visas gležnutis, Uždekit žvakelę, šiandien krikštynos, Praneškit pasauliui, tegu visi žino.


Krikštynų sveikinimai

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane, Ir sutikote pakrikštyti tada Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį, O krikšto žvakė ją sušildė. Smagu bus augti ir juokauti, Su tavimi dėde pabendrauti, Tau teta laišką parašyti O per atostogas pasimatyti. Žinau, ...