Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio tala ... ant šunies joja, o žmonės ploja. (Smuikas groja) Ateina slaptai, išeina viešai ... (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ...


Kiti

... Mįslės apie daiktus. Juokingos mįslės. Linksmos mįslės. Atlėkė paukštis be sparnų, įkando ... , mieste pirktas, parėjęs namo – verkia. (Smuikas) Gaidys ant aukštos laktos, uodega ...