Meilės SMS

Meilė – tai visuomet atviras glėbys. Jei plačiai išskėsi rankas – leisi meilei laisvai, kada tik panorėjus, ateiti ir išeiti, nes ji juk vis vien taip darys. Bet jei suspausi meilę glėbyje, netrukus atsitokėsi, kad laikai tik patį save.


Meilės SMS

... gera tiesiog žiūrėti Tau į akis.. Meilės kupinas akis... Man gera tiesiog ... nejausti nieko... Tik meilę Tau... Man gera šnekėti atvirai apie viską ir ...


Meilės SMS

Meilė tarytum gyvsidabris delne: laikysi delną atvirą - turėsi jį, sugniauši pirštus - jis kaipmat pabirs į visas puses...


Meilės SMS

Netiketai susilietus dviem kunam, gimsta geismas, dviem jautriom sielom – atvirumas. Ir kaip pirmojo nepakanka atsirasti meilei, taip antrojo – abipusiam supratimui.


Meilės žodžiai

... … Atrodo tuojau gali sustot… Baigti meilės giesmė grot… Bet taip nėra ... akių šviesa… Miela šypsena… Ir atvira širdim… Patikėk manim… Jeigu galėčiau ...


Meilės SMS

Aš tau siunčiu šį atviruką Ir viesului jį nešt metu. Taip karštos mūsų mintys suka Įsimylėjėlių ratu...


Meilės SMS

... širdis turbūt gyvenime nebuvo tokia atvira kažkam. Tokia artima. Mes skirtingi ...


Meilės SMS

... . Jos tokios gilios, jos tokios atviros ir šiltos. Noriu būt šalia ...


Meilės SMS

... . Jos tokios gilios, jos tokios atviros ir šiltos. Noriu būt šalia ...


Meilės SMS

... ratu, o ratas siauryn, vis siauryn... Atvirai- bus truputį graudu rudeninių laukų ...