Meilės SMS

Myliu ir labai noriu būti šalia...
Graži diena. Bet tas grožis nieko vertas, kai Tu toli...
Man reikia artumo... To, kurį suteiki žodžiais \\"myliu Tave\\"...
Man reikia Tavo jausmo... To tikro jausmo, kurį turi...
Man gera tiesiog žiūrėti Tau į akis.. Meilės kupinas akis...
Man gera tiesiog, kai Tu tyli.. Ir negali pasakyti, kad myli, bet nori...
Man gera žinoti, kad esi šalia, nors iš tiesų Tu toli...
Man gerai, kai Tu sakai, kad nori manęs, nors ir penkta valanda ryto...
Man gera su Tavim šnekėti visą naktą ir kitą rytą nejausti nieko... Tik meilę Tau...
Man gera šnekėti atvirai apie viską ir žinoti, kad supranti...