Anekdotai

... pinigų, kažkaip įsidarbino pauždarbiauti biologijos mokytoju. Atina į pamoką ir pradeda pasakoti ...


Anekdotai

... busiu kartu su savo teniso mokytoju Benu, kuriam, kaip ir Tavo ...


Anekdotai

Motina mokykloje skundžiasi sūnaus matematikos mokytojui: - Gerbiamas mokytojau, kodėl jūs vaikams ...


Anekdotai

... nešvankybes. Inspektorė užsidaro su Petriuku mokytojų kambaryje ir sako jam: - Žinai ...


Anekdotai

– Pasakyk, Tomai, kaip mes vadiname žmogų, kuris visą laiką kalba, nors jo niekas seniai nesiklauso? – Mokytoju, pone mokytojau.


Anekdotai

Pirma jaunos mokytojukės vedama matematikos pamoka. Na, ir mokytoja klausia vaikų: - Kiek sveria pusė litro šieno? - ???? Petriukas: - Mokytoja, o kiek jums metų? Mokytoja: - Dvidešimt šeši. Petriukas: - O man trylika, mane pusdurniu vadina.


Anekdotai

Skelbimas: "Tėvas pagal iškvietimą. Griežtas solidus vyriškis išklausys visus mokytojų skundus dėl kliento elgesio"


Anekdotai

Truputis iš mokytojų minčių: - Nu negaliu aš taip, ...


Anekdotai

- Tamsta mokytojau, - sako Petriukas tikybos mokytojui, - vakar tėtis sakė, kad mes kilę iš beždžionės. - Patylėk, Petriuk! - griežtai subara mokytojas, - Jūsų šeimos istorija manęs nedomina.


Anekdotai

Petriukas rodo lietuvių kalbos mokytojui savo sąsiuvinį ir sako: - Mokytojau, niekaip negaliu perskaityti, ką jūs man parašėte? - Parašiau: "Rašyk aiškiau".