Posakiai ir sparnuotos frazės

Kažkas matydamas, ką Motina Teresė daro vargšui, sušuko: "Aš to nedaryčiau už viso pasaulio auksą!" Motina Teresė atsakė: "Aš taip pat!" -- Motina Teresė


Anekdotai

Rojus. Atbėga pas Dievą motina Teresė, visa susinervinusi ir šaukia: - Ar ... : - Gryna teisybe, na ir kas? Motina Teresė (isteriškai): - Tu tik pasižiūrėk į mano ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ‚ kokia veidmainystė. (Brianas Kolodiejchukas, knyga „Motina Teresė: būk mano šviesa“) -- Motina Teresė


Posakiai ir sparnuotos frazės

... vaikus, panašius šiuo atžvilgiu į savo motinas. – Aristotelis. Gyventi be moterų taip ... ir vyras papildo vienas kitą. – Motina Teresė. Moteris išmoksta neapkęsti tiek, kiek ...


Vestuviniai sveikinimai

... didele šviesa užliejantys mūsų gyvenimą. Motina Teresė


Gilios mintys

... , Gyvenimas yra gyvybė, gink ją. [Motina Teresė]


Tostai gimtadienio proga

... , Gyvenimas yra gyvybė, gink ją. [Motina Teresė] --- Sveikinu su gimtadieniu!


Posakiai ir sparnuotos frazės

Moteris ir vyras papildo vienas kitą. – Motina Teresė.


Posakiai ir sparnuotos frazės

Gyvenimas – daina, dainuok ją iki galo! – Motina Teresė.


Posakiai ir sparnuotos frazės

... – daina, dainuok ją iki galo! – Motina Teresė. Gyvenimas gražus, kai savo vidaus ...