Kiti

... lepšes 181. spjauk: žydo ožka nespjaudė – nudvėsė 182. spjaudo ... 303. ožka, boba ir žydas drąsiausi ant svieto 304. ožka – ne galvijas, o žydas – ne žmogus 305. ožka – ne ... valako 442. kaip žydo ožka – valandėlę juoda, valandėlę balta ...


Kiti

... 356. pupa – ne javas, ožka – ne gyvulys, merga – ne ... žmogus 409. ožka – ne gyvulys, boba – ne žmogus 410. ožka – ne ... 488. moteriška – ne žmogus, ožka – ne galvijas 489. mokslas ... nedabina 930. baragas – ne budinkas, ožka – ne gyvulys, moteriškė – ne ...


Kiti

... ožys į vandenį 8. žiūri kaip ožka vandenin 9. žiopčioja kaip žuvis ... kaip Zosė į vandenį nusiperdė 215. ožka – ne galvijas, merga – ne ... į ranką 370. išmano kaip ožka ant vandenio 371. išlėto ... varinėjasi 461. blūdija kaip ožka, į vandenį žiūrėdama 462. bliauna ...


Kiti

... , Dieve, karvės, trenk, perkūne, ir ožką 523. nedavei, Dieve, gero, atsiimk ... , tai tegul perkūnas trenkia ir ožką 834. kad iš tavo burnos ... į rankas 945. jei Dievas neužlauš, ožka nesugrauš 946. jei Dievas neskalsins ...


Kiti

... 553. ožys – velnio turtas 554. ožka – velnio gyvulys 555. oras kaip ... , o dieną žmonių 660. myliu kaip ožką, ožkos nekenčiu kaip velnio 661 ... tylės 905. kai buvau bagotas – ožka buvo velnias, kai nubiednėjau – paliko ...


Kiti

... . Pasaka be galo “Ožka ir brasta”: Brido ožka per brastą, sušlapo kraštą ... , – aš pradėsiu nuo pradžios. Brido ožka per brastą ir t.t. Pasaka be ...


Kiti

... mirė. Ožka spyrė, Kam pataikė, Tas ir mirė. Dorė mirė, Ožka spyrė, O sol farė Ožką barė. Dorė mirė, Karvė ...


Kiti

... , bile piniguota 426. kad ir ožka raguota, by tik piniguota 427 ... kitą mato pinigus 465. ir ožka ištekėtų, kad pinigų turėtų 466 ...


Kiti

Lapkričio 12 – Ožio diena. Senovėje lietuviai šią dieną šventė Ožio šventę, skirtą pakviesti žiemai. Kad greičiau pasnigtų, piemenys aplink beržą tris kartus apvesdavo baltą ožką. Baltas beržas ir balta ožka simbolizavo sniegą.


Posakiai ir sparnuotos frazės

... , nenutrūkstamai. Graikų mitas pasakoja apie ožką Amaltėją, kuri savo pienu maitinusi ... nektaras, iš kito – ambrozija. Sykį ožka ragu užkliuvusi už medžio, ir ...