Anekdotai

... ožys! -Aš, Gogi, ožys? Tai tu tada du kartus ožys! -Aš du kartus ožys? Tada tu tris kartus ožys. -Aš tris kartus ožys? Tada tu keturis kartus ožys! -Aš keturis kartus ožys ...


Juokingi tostai

... Prisitaikė šaunuolis Ceretelis, prisimerkė… Paf! Ožys stovi ir net galvos ... žirgo, gerai prisitaikė… Paf! Ožys stovi sau, tarsi suakmenėjęs. ... nusitaiko, primerkia akį… Paf! Ožys tik galvą kryptelėjo. Gyvas, ... prie peties… Paf! Kalnų ožys pakreipė galvą ir ramių ...


Kiti

... amžius kaip vanduo 7. žiūri kaip ožys į vandenį 8. žiūri kaip ožka vandenin ... , į vandenį žiūrėdama 462. bliauna kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas 463. bijo kaip ... – su žole 482. baidosi kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas 483. bagočium neprisidiengsi ...


Kiti

... pavardė 407. ožys – ne gyvulys, dzūkas – ne žmogus 408. ožys – ne gyvulys ... – ne žmogus, vėžys – ne žuvis, ožys – ne gyvulys, kunigas – ne vyras ...


Anekdotai

... , prieš pat karstą - didžiulis ilgaragis ožys. Praeivis, nustębęs procesijos keistumu, prieina ... : - Sakykite, o kas čia per ožys? - Tai puikus ožys, jis mano uošvienę užbadė ...


Juokingi tostai

... Kalnuose ganėsi ožys. Aukštai danguje skrido erelis. Pamatęs ... . Kaip akmuo erelis krito žemėn, o ožys nuskrido toliau. Tad pakelkime taures ...


Kiti

... . pajuodęs kaip skudurų velnias 553. ožys – velnio turtas 554. ožka – velnio ... . nei velnias bus kunigu, nei ožys agradniku 606. nei tas velnias ...


Kiti

... 266. pabaiga darbą vainikuoja 267. ožys irgi greitas į darbą 268. nutverk ... savo uždarbiu 564. išgalvojo kaip ožys nereikalingą darbą 565. išdidumas stiprų ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Atpirkimo ožys – niekuo dėtas žmogus, kuriam užkraunama ... paskirtą žmogų išsiųs į dykumą. Taip ožys išneš ant savęs visas jų ...


Anekdotai

... laidotuvių procesija. Paskui grabą eina ožys, o už jo daugybė žmonių. Vienas ... . -O kas jai atsitiko? -Štai tas ožys ją mirtinai užbadė. -Klausyk, išnuomok ...