Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... žydas ženytis 102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo ... vedama 184. šokinėja kaip žydas apie degutą 185. šokinėja kaip ... kaip apie žydų vainą 494. iš žydo darbininkas, kaip iš šunio ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie gyvenimą. 1. žmogus per gyvenimą mokos, ... sunkus, o senam kelionė sunki 38. šuniškas gyvenimas 39. sukimštas gyvenimas 40 ... 188. be geros gaspadinės gyvenimas šunim pasmirdo 189. anksti kelsi, vėlai ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... molis su vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas 232 ... kaip žemė vandens 369. ištrauk šunį iš vandens, jis tau įkąs ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žvėris. 1. žvėrys ieško kur giliau, ... . tamsa ne žvėris – nesuės 16. šunims ir takus užverpsi 17. gero ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad ... be galvos 92. kvailo žodis šuniui ant uodegos 93. kvailo protas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai. Lietuvių posakiai. A 1.Abejodamas ... šuniui uodegą pakeltų, kad ne pats. 36.Kas tėvų neklauso, eina šunim ... . 13.Pasiliksi, mergele, rugienų griebti. (Apie senmergę). 14.Pasišiaušęs kaip senmergės ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie moteris. Frazės apie moteris. Gražūs žodžiai apie moteris. Mintys apie moteris. Sentencijos apie ... panaši į stovintį ant užpakalinių kojų šunį: nuostabu ne tai, kad ... Japonų patarlės Moters plaukas tvirtesnis, negu pora jaučių. Lietuvių patarlės Ant ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie vaikus. Aforizmai apie vaikus. Citatos apie vaikus. Frazės apie vaikus. Gražūs žodžiai apie ... peni vaikus žuvimis, o vaikai tėvus – šunimis. Tėvai verkia, kad vaikas ... Vokiečių patarlės Kiekvienas vaikas motinai atima po dantį. Žydų patarlės Mama supranta ...


Kiti

... patarlės ir priežodžiai. Senovės kinų išmintis. ... kalbą pakartoti tris kartus – net šunims šlykštu pasidarys. Jeigu ilgai ... svetimų. Kalbėk tik apie tai, ką išmanai. Kalbėti apie gerumą nėra gerai ... visada priešas, tas, kuris kalba apie tavo vertybes, ne visada ...