Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... geria 74. ugnis – vanduo 75. ugnis ir vanduo abu galingi 76. ugnies, vandens ir meilės nepaslėpsi 77. ugnies ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... . ujančio žmogaus aviliai tušti 261. ugnis suranda geležį, o pagunda – žmogų teisingą ... . avelė žmogų dengia 941. auksas ugnimi tiriamas, o žmogus – kančia 942. auksas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie meilę. 1. zgada, meilė ubagų seilė 2. ... meilės 4. vyrams niekados netikėk, kad apie meilę kalbės 5. visos ligos išgydomos ... ugnį karštesnė, už pūką minkštesnė ir už plieną kietesnė 99. meilė ugnį ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kalbą. 1. žmonės, ką kalba, iškalba 2. ... kalba apie Kaidošių, kitas apie Aidošių 9. vienas kalba apie akėčias, o kitas apie vežėčias 10 ... , net dantys ugnį skelia eiti žemė drebėti kalbėti dantys ugnis skelti 199 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, ... 62. saugokis blogo draugo kaip ugnies 63. rupiai kalbėsi – draugų neturėsi ... . nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie tėvynę. 1. žmogus be tėvynės – lakštingala ... – tris 6. tėvynės dūmas už svetimą ugnį šviesesnis 7. tėvynė visiems maloni 8. savo ... neperku 9. savas dūmas už svetimą ugnį šviesesnis 10. pranašas nelaikomas pagarboje ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... . apsiversti darbu iki kaklo 1096. apie gerus darbus kalbėk drąsiai 1097 ... darbo – blogas 1100. ant darbo – ugnis, ant mokymosi – lebeda 1101. ant ...


Kiti

... liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... . šventos Agotos duonelė nuo ugnies globia grytelę 137. šventa ... išsiėdusi 474. klebinėjo, klebinėjo, o apie duoną neminėjo 475. kito ... alkanas kūnas apie duoną mąsto 1084. alkanas kūmas apie duoną mąsto ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi Dievą ... su stora žieve 395. nuo ugnies ir nuo vainos, ir nuo ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. jei ...


Kiti

... liaudies patarlės apie mokslą. 1. žmogus be mokslo mažai ... mokslo nei vagis nepavogs, nei ugnis nesudegins, nei vanduo užlies 33 ... lapė pradeda sakyti pamokslą, apsidairyk apie savo vištas 76. kada pilvas ... pusmokslis – vis tas pats 115. apie kelnių klyną ir be ...