Anekdotai

... , nes kai numirsi, tai pensijos nemokės. O pensijos tai norisi! Godi padla! Ne ...


Anekdotai

Chuliganas Petraitis primušė praeivį ir pakliuvo į policiją, kur ir pradirbo iki pat pensijos.


Anekdotai

Jei mergina saugo savo nekaltybę iki vestuvių, tai ji turi visus šansus išsaugoti ją ir iki pensijos.


Anekdotai

Korporatyvinė dvasia - tai toks jaunas darbuotojas, kuris savo vadovams skalbia kojines, o įmonės direktoriui skaičiuoja iki pensijos likusias dienas.


Anekdotai

Moteris, besistengianti išsaugoti skaistybę iki vestuvių, nereitai ją išsaugo iki pensijos!