Posakiai ir sparnuotos frazės

... Statyti oro pilis (pranc. Batir des chateaux en Espagne ‘statyti pilis Ispanijoje ... žemėse Henrikas Burgundietis pasistatęs puikias pilis. Kiti karo vadai ėmę svajoti ... tik svajonėse, netrukus pačias tokias pilis praminė oro pilimis.


Dainų tekstai (žodžiai)

... Justas Lapatinskas Stovi pasakų sena pilis, Pasakų malūnai sukas, Striksi ... pily barzdotų milžinų! Bet pilis pradingo, pasaka nutrūko, ... milžinų! Stovi pasakų balta pilis, Pasakų malūnai sukas, Striksi ... pily barzdotų milžinų! Bet pilis pradingo, pasaka nutrūko, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... išsiskirti laikas O tu sugriovei tas pilis Ir lyg maža, paika mergaitė ... išsiskirti laikas O tu sugriovei tas pilis Ir lyg maža, paika mergaitė ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Tarp žemės ir dangaus Yra pilis svajų Slepiesi tamsoje Bijodamas jausmų ... Tarp žemės ir dangaus Yra pilis svajų Slepiesi tamsoje Bijodamas jausmų ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Vedei į tolimas šalis Nešei į gintaro pilis O mano mielas vienąsyk Kaip myli ... Vedei į tolimas šalis Nešei į gintaro pilis O mano mielas vienąsyk Kaip myli ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tris metus buvau maža, Stačiau pilis, kai pro šalį dienos ėjo ... metus Esu labai graži, statau pilis, Kai pro šalį dienos eina ...


Sveikinimai gimus vaikui

... , Todėl bėk ir statyki svajonių pilis, O sutemus visad išklausyki, Ką kalbės ...


Sveikinimai draugams

... širdy laikykim ! Sapnuose statykim svajonių pilis! Kad siela šypsotųs, kad juoktųsi ...


Kiti

... sostinė. Ant pirmojo kalno stovėjo pilis. Sako, pilies grindys buvo aukso ...


Kiti

Kas nepastatyta — nesugriausi… Liko gražūs pamatai. Ir širdies nebeapgausi — tai tik protui vis blogai. Laikas bėgo — mes užaugom Ir dabar jau ne vaikai… Bet pilis vaikystės saugo bendri motinų namai.