Dainų tekstai (žodžiai)

... išgyventos, Daina, kurioje yra Nesumeluota praeitis, Mano vienatvės kambarys, O raktas ... to, kas man brangu. Nesumeluota praeitis, Mano vienatvės kambarys, O raktas ... dabar esu, nes… Nesumeluota praeitis jau praeity… Nesumeluota praeitis, Mano vienatvės ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... mano nelaiminga meilė baigės – Tai praeitis. Gaivaus įkvėpsiu gyvo, tyro oro ... mano nelaiminga meilė baigės – Tai praeitis. Gaivaus įkvėpsiu gyvo, tyro oro ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... šventinė naktis Tyli pamiršta mūsų praeitis Tik užmerk akis, ar jauti ... šventinė naktis Tyli pamiršta mūsų praeitis Tik užmerk akis, ar jauti ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... vienatvė, Jau sudeginti tiltai. Mūs praeitis. Šaltis, jau sukaustė mus upę ... vienatvė, Jau sudeginti tiltai. Mūs praeitis.


Dainų tekstai (žodžiai)

... kas esu. Vėjai keturi lyg praeitis, Jūs mano laimės nepalieskit. Klausysiu ... kas esu. Vėjai keturi lyg praeitis, Jūs mano laimės nepalieskit. (3 k.)


Dainų tekstai (žodžiai)

... tave širdis Lieka tegul visa praeitis uz tavo pečių Niekas kas ... tave širdis Lieka tegul visa praeitis uz tavo pečių Niekas kas ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... cigaretė. Nieko nepasakyta, patylėk, Praeitis akmenim užmėtė… Praeitis akmenim užmėtė… Nieko nepasakyta ...


Vestuviniai sveikinimai

... aistrų. Nesigailėk jų! Tai jau praeitis! Drąsiai ženk pasirinktu keliu, tik ...


Tostai draugams

Likimas žiaurus išblaškys visus Įvairiausiais likimo keliais. Tik liks praeitis, kuri pasakys, Kad buvom jaunystės draugais.


Gimtadienio sveikinimai

Tavo rankose yra trys įvairiaspalvės gėlės: praeitis, dabartis ir ateitis, Gimimo dienos proga dovanoju Tau jas visas... Džiaukis antrąja, neužmiršk pirmosios ir per anksti nenuskink trečiosios...