Anekdotai

... , sanitaras, med. seselė, gydytojas ir praktikantas. Staiga vairuotojas visas pamėlynuoja, iškiša ... , ir sėdi lyg niekur nieko. Praktikantas visiškai sutrikęs pasisuka į daktarą ir ... labai įdomus... Gydytojas pasilenkia prie praktikanto ir taip pat tyliai atsako ...


Kiti

Už teoriją ir praktiką Sakoma, kad žmogus pirmiausia privalo ... : seoretikais tampama tada, kai visa praktika jau baigėsi... Tad pakelkime taurę ...


Anekdotai

Praktika - kai viskas dirba, bet niekas neaišku. Teorija - kai viskas aišku, bet niekas nedirba. Kartais teorija atitinka praktiką - kai niekas nedirba ir niekas neaišku.


Boso dienos sveikinimai

... . Šefas nėra nemokša – šefas kūrybišką praktiką vertina labiau už bevaisę teoriją ...


Kiti

... knygos 13. ne iš knygos į praktiką, bet iš praktikos į knygą 14 ...


Kiti

... , arimo dainos nesusijusios su žemdirbio praktika: jos visiškai atitrūkusios nuo siauros ...


Kiti

... , iš dalies, ir panaudojimą, atlikimo praktiką, paminėjimus nerašytiniuose šaltiniuose ir literatūroje ...


Kiti

... ), todėl lietuvių tautosakos leidyboje įsitvirtinusi praktika patarles ir priežodžius skelbti kartu ...


Merfio dėsniai

... . Viršininkas nėra nemokša – viršininkas kūrybišką praktiką vertina už bevaisę teoriją. Šefas ...


Merfio dėsniai

... . Įsimylėjęs išminčius ir įsimylėjęs kvailys – praktika rodo, kad skirtumas tarp jų ...