Anekdotai

... katastrofos pakliuvo žemaitis, dzūkelis ir suvalkietis į laukinių salą. Laukinių minia ... Dzūkelis, neturėdamas pinigų, pasirinko lazdas. O suvalkietis pareiškė: - Na, neškit čia ... , dzūkelį primušė ir išspyrė, o suvalkietis ėmė graužti svogūnus. Graužia ...


Anekdotai

... katastrofos pakliuvo žemaitis, dzūkelis ir suvalkietis į laukinių salą. Laukinių minia ... Dzūkelis, neturėdamas pinigų, pasirinko lazdas. O suvalkietis pareiškė: - Na, neškit čia ... , dzūkelį primušė ir išspyrė, o suvalkietis ėmė graužti svogūnus. Graužia ...


Vestuviniai sveikinimai

Vestuvinės dovanos. Dzūkas ir suvalkietis buvo pakviesti į vestuves. Ju vietos ... prisipažino dzūkas. - 0 aš, - išdidžiai pareiškė suvalkietis, - atboginau arbatai pilstyti tinkleli su ...


Vestuviniai tostai

Dzūkas ir suvalkietis buvo pakviesti į vestuves. Jų vietos ... prisipažino dzūkas. - O aš, – išdidžiai pareiškė suvalkietis, – atboginau arbatai pilstyti tinkleli su ...


Vestuviniai tostai

Dzūkas ir suvalkietis buvo pakviesti į vestuves. Jų vietos ... prisipažino dzūkas. - O aš, - išdidžiai pareiškė suvalkietis, - atboginau arbatai pilstyti tinkleli su ...


Juokingi tostai

... Vienas suvalkietis prisiekė trejetą metų neimti į burną ... jį pakvietė į pirmagimio krikštynas. Nelaimingas suvalkietis vėl išliejo širdies gėlą stalo ...


Juokingi tostai

... pabėgo. Išsirangė iš maišo ir suvalkietis. Žengtelėjo keletą žingsnių ir atsisėdo ... . Velnias atsiduso ir apsidairė. Žiūri, suvalkietis besėdįs. – Ko tu čia lauki ...


Tostai jauniesiems

... Dzūkas ir suvalkietis buvo pakviesti į vestuves. Jų vietos ... prisipažino dzūkas. – O aš, – išdidžiai pareiškė suvalkietis, – atboginau arbatai pilstyti tinkleli su ...


Anekdotai

Suvalkietis nutarė pakabinti merginą. Ir, nors ... ji valgė jau dešimtą kepsnį, suvalkietis neiškentė: - Sakyk, tu visada tiek ...


Anekdotai

Suvalkietis vakare skaito knygą. Ir kas ... , kodėl taip dažnai junginėjas šviesa, o suvalkietis jai ir atsako: - žinai, knygos ...