Sveikinimai Motinos dienos proga

Mama, linkiu, kad džiaugsmas lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtų laimės pilna!


Sveikinimai Motinos dienos proga

... , kai užklumpa sunkiausios minutės, valandos, dienos. Tuomet ypatingai jaučiu mūsų dvasinį ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

... balto Ir metų kuo ilgiausių. O dienos tegul skuba, Mes jų nesulaikysim ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

... laimingi tik būtų tavieji vaikai. O dienos liūdnos ir laimingos, Ištirpsta džiaugsmo ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

... kiek jėgos, kūrybinės minties, Ir dienos, metai lekia greitai. Mes linkim ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

Mama, Lai ši pavasario šventė būna tau graži ir laiminga, Lai liūdesio šešėliai neužtemdo tavo akių.


Sveikinimai Motinos dienos proga

Tu spindėk, mano Mama, lyg saulė Virš pavasario sodų baltų. Man nušvieski kelius per pasaulį Atsiminimais vaikystės dienų. Na, ir kas, kad mes visi suaugę, Savarankiški metų kely... Bet tavų patarimų sulaukę, Pasijuntam dvasia stipresni.


Sveikinimai Motinos dienos proga

Rodos nebūtų saulės šviesos, Jei nebūtų Motulės – Rodos,nebūtų pasauly tiesos, Rūpesčiai slėgtų užgulę. Rytą ir vakarą saulė esi, Mūsū brangioji Mamyte. Savo esybe mums Tu švieti... Tu – amžinoji gyvybė.


Sveikinimai Motinos dienos proga

Baltų sodų žygėjimas – Motinai mano. Raibų paukščių čiulbėjimas – Motinai mano. Nenustosiu dėkoti Tau, nenustosiu mylėti – Pripratau savų vaikų laukt, pripratau aš ilgėtis. Baltos pūgos nuneš mane atminimų šalin. Baltos pūgos atpūs mane pas Motulę širdin ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

...atnešiau Tau ilgesingą savo dainą – padainuokim šiandien kaip kadais... ...iš savo jausmų supyliau Tau prisiminimų pylimą prie jūros saulėlydžio – kai nueisi, ten rasi mane... ...priskyniau Tau įvairiaspalvių lauko gėlių – tegu Tave svaigina mano ...